Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en functioneren en kan dit duurzaam verbeteren.

Icon inhoud Inhoud

Doel: de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:

  • het werken met collega’s;
  • de omgang met ouders;
  • de eigen manier van leidinggeven of werken.

 

Werkwijze
Supervisie kan individueel zijn of in een groep van maximaal drie supervisanten.
Iedere supervisant brengt een eigen casus in. Deze casus wordt besproken tijdens de bijeenkomst. De andere deelnemers en de supervisor stellen verdiepende vragen waardoor er op een diepere laag wordt gereflecteerd. De supervisanten schrijven een reflectieverslag over de bijeenkomst en hun casus. Dit verslag maakt onderdeel uit van de volgende bijeenkomst.
Tijdens de vierde bijeenkomst is er een ‘klikmoment’, waarbij gekeken wordt of het proces aan de verwachtingen voldoet.

Icon programma Programma

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal tien bijeenkomsten van 1,5 uur of 2 uur, individueel (1,5 uur) of in groepen van maximaal drie supervisanten (2 uur). De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. De supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van iedere bijeenkomst besproken.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Tien bijeenkomsten van 1,5 of 2 uur, met tussenpozen van twee à drie weken. Verslaglegging per bijeenkomst één uur.

Icon kosten Kosten

Op basis van aanvraag.

Icon planning Planning

De data worden door de supervisor in overleg met de deelnemers aan het begin van het traject gepland.

Icon extra-informatie Extra informatie

De supervisor is bij LVSC (Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching) geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.

Professionele leergemeenschappen
Kijk ook eens op de pagina’s van de professionele leergemeenschappen (PLG’s):