PLG rekenen/wiskunde

Samen leren in professionele leergemeenschappen (PLG) rekenen/wiskunde.

Icon inhoud Inhoud

Gedurende drie jaar verdiep je je kennis op het gebied van de didactiek instructievaardigheden rekenen-wiskunde. Je leert hoe leerlingen op de eigen school op deze onderwerpen zich ontwikkelen. Deze kennis krijgt een uitwerking in de eigen schoolcontext (visie, houding en vaardigheden). Bovendien krijg je inzichten aangereikt hoe leraren leren door een reflectieve houding te ontwikkelen. Collega leraren leren zich spiegelen aan de praktijk van anderen en de theorie op deze onderwerpen. Zo krijg je handvatten om het collectief leren, een professionele leergemeenschap in de eigen school mogelijk te maken. Er is aandacht voor de gemeenschap en de verschillen van de individuen worden benut. De ingebracht praktijkervaringen zijn leidend (80% deelnemers en 20% PLG begeleider).
Deze opleiding is geregistreerd en telt mee voor het lerarenregister.

Icon programma Programma

In het eerste jaar krijg je in de periode oktober tot juni een programma van vier bijeenkomsten van drie uur, inclusief een warme maaltijd.
Eerst geven we een update van de nieuwste inzichten op het gebied van reken-wiskundedidactiek. In deze didactiek is de leraar de sleutel tot succes. We zoomen in op de instructievaardigheden rekenen-wiskunde, waarbij we de eigen schoolpraktijk beschouwen vanuit criteria van goed rekenonderwijs. Naast de theoretische inzichten zal gebruik gemaakt worden van de school specifieke data uit de leerlingvolgsystemen om de juiste verbetermaatregelen te formuleren en vorm te geven.

Het tweede jaar is identiek aan het eerste jaar wat betreft de opzet. Je kiest een onderzoeksvraag op het gebied van rekenen-wiskunde die gerelateerd is aan de eigen schoolontwikkeling. In de leergemeenschap besteden we voornamelijk aandacht aan (het coachen van collega’s bij) het professionaliseren van instructievaardigheden rekenen-wiskunde. Kernvraag hierbij is: Hoe onderzoek je de eigen leervraag (of help je een collega deze te onderzoeken) en zet je de resultaten om in handelen? Met behulp van een filmdagboek bekijken we de instructievaardigheden van jouzelf of die van een collega en de veranderingen die daarin te zien zijn ten gevolge van jouw/jullie onderzoek.

In het derde jaar geef je vervolg aan jouw onderzoek en schrijf je een artikel voor een uitgave van het schoolbestuur.

 

Icon studiebelasting Studie­belasting

Jaar 1
Tijdsinvestering: vier keer uur + huiswerk.
Inhoud:

 • Nieuwste inzichten en leraarvaardigheden
 • Uitwisseling met teamleden, verzamelen van informatie van het rekenonderwijs in de eigen klas, de eigen school of de stichting
 • Uitproberen van eigen (deel)producten

Jaar 2
Tijdsinvestering: vier keer drie uur + huiswerk + bespreken in het team, onderzoek en filmdagboek.
Inhoud:

 • Nieuwste inzichten en leraarvaardigheden
 • Onderzoek doen
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Training teamleden

Jaar 3
Tijdsinvestering: vier keer drie uur + huiswerk + bespreken in het team, onderzoek en artikel.
Inhoud:

 • Vervolgonderzoek doen
 • Schrijven artikel
 • Uitwisseling met teamleden
 • (Coaching van de teamleden)

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen € 418,- per jaar.

Icon planning Planning

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag van 16.00 – 19.30 (inclusief diner) op KPZ.

Icon extra-informatie Extra informatie

Als er nog vragen zijn ten aanzien van de inhoud of het programma kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling via 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.