Stichting Theole

Verbeter met ons de kwaliteit van het onderwijs in Nepal

Stichting Theole is een initiatief van KPZ en is genoemd naar oud-hogeschooldocent Theo Hulshof en hogeschooldocent godsdienst/levensbeschouwing Bert Thole. Zij hebben veel ervaring met vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden en met name in Nepal.

Over Stichting Theole

Het doel van Stichting Theole is de kwaliteit van het onderwijs in Nepal verbeteren door middel van het aanbieden van een lerarenopleiding in samenwerking met lokale partners, met name de Stichting NFORDST en de universiteit;

De werkwijze van de stichting Theole heeft vijf uitgangspunten:

  • de ontwikkeling van kinderen, leraren en directeuren gaat hand in hand;
  • altijd in samenwerking met bekende en betrouwbare lokale partners;
  • lokaal betekenisvol leren, dus aansluitend bij het Nepalese curriculum en de cultuur;
  • tweezijdige bereidheid tot investeren in tijd, geld en energie;
  • minimale kosten en een maximaal leereffect!

Verloop

  • van 2012 tot en met 2014 is een groep van achttien leraren in Pokhara opgeleid. Zij hebben allen het certificaat behaald;
  • deze leraren leiden nu op hun beurt hun collega’s binnen de school op;
  • de scholen waarop zij werkzaam zijn hebben een zogenaamde Star School Platform opgericht, van waaruit zij hun kennis en ervaringen weer gaan delen met andere scholen, de zogenaamde Satellite Schools;
  • (oud-)docenten van KPZ begeleiden dit traject en geven input en ondersteuning waar wenselijk, het initiatief ligt bij de scholen in Nepal.
  • in 2018 is een tweede groep van 24 leraren gecertificeerd, afkomstig van zowel de Star Schools als de Satellite Schools.

Nepal

Nepal is een land in ontwikkeling dat door interne politieke twisten jaren stil heeft gestaan op vele terreinen, ook op het gebied van onderwijs. Versterkt door de armoede heeft de ontwikkeling van het onderwijs nauwelijks kans gekregen. Tegenwoordig is het er weer wat rustiger en daardoor doen zich nu nieuwe mogelijkheden voor om de problemen aan te pakken.

Sinds 1995 lopen er ieder jaar studenten van KPZ stage op scholen in Kathmandu en Pokhara. Ze worden ondergedompeld in een andere, prachtige, maar soms ook confronterende cultuur. Ze leren omgaan met grote verschillen en met schaarste, ook in het onderwijs.
Op initiatief van een aantal hogeschooldocenten van KPZ zijn er al vanaf 1995 enkele scholen gebouwd en zijn er in Nepal workshops gegeven ter verbetering van het curriculum van de opleiding van basisschoolleraren in Nepal.

Van een aantal schooldirecteuren uit Kathmandu kwam de vraag of KPZ wilde helpen met het opzetten van een lerarenopleiding primair onderwijs.

Gezien de relatie van KPZ met het land en omdat we vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder reikt dan Zwolle, Nederland of Europa geeft KPZ gehoor aan dit verzoek. Via een project van de stichting Theole maken we dat mogelijk.

Donaties

Om onze onderwijsactiviteiten in Nepal te kunnen bekostigen, denk daarbij aan: cursussen, conferenties, steun voor het verbeteren van onderwijs in de dagelijkse praktijk, onderwijs en leermiddelen, maar ook het opzetten van een eenvoudige infrastructuur voor lange afstandsleren, vragen wij uw steun.

Geef uw steun voor dit project en laat leraren, directeuren en scholen in Nepal een grote stap vooruit maken.
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL18RABO0162364636, ten name van Stichting Theole onder vermelding van Donatie Stichting Theole.

De Stichting Theole valt onder de ANBI-regeling.

ANBI 
Stichting Theole heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst.
Dat betekent dat Stichting Theole is goedgekeurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Ook is het een van de voorwaarden om een gift aan een goed doel te kunnen aftrekken van de belasting, zie verder www.belastingdienst.nl/giften.

De initiatiefnemers

Bert Thole
Ik ben werkzaam als docent Godsdienst/Levensbeschouwing aan KPZ. Mijn liefde voor het land Nepal, haar natuur, cultuur en inwoners bestaat al sinds 2000.
In het schooljaar 2000-2001 heb ik onbetaald verlof genomen en samen met mijn vrouw heb ik les gegeven aan een basisschool in Kathmandu, Nepal. We hebben in dat jaar een hele hechte band gekregen met dit prachtige land en vooral met vele vriendelijke mensen. Die band bleek zo sterk dat we in 2008 besloten hebben om weer een jaar met onbetaald verlof te gaan, ditmaal ook met onze kinderen die toen twee en vier waren. In en rond Pokhara hebben we op een aantal scholen leraren in het basisonderwijs opgeleid en begeleid om ze verder te professionaliseren. Dat werkte goed en een aantal schooldirecteuren heeft ons dan ook verzocht om vaker dit soort opleidingen aan te bieden. Naar aanleiding van dit verzoek is de Stichting Theole opgericht. Op deze manier willen we zoveel mogelijk leraren en daarmee kinderen in Nepal bereiken en een betere toekomst geven.

Theo Hulshof
In 1994 kwam ik voor het eerst in Nepal. Ik was er voor een bezoek aan een ‘rescue- project’ waar ook onderwijs bij betrokken was. Het viel mij op dat er met weinig middelen veel aan de onderwijssituatie verbeterd kon worden en dat was het begin van een traject dat mij op veel plaatsen bracht in Nepal. Bijna elk jaar sindsdien bezocht ik Nepal om ervoor te zorgen dat met respect voor de cultuur onderwijsprogramma’s werden opgezet in verschillende plaatsen. Ook heb ik kunnen bijdragen aan het verbeteren en aan nieuwbouw van schoolgebouwen op vijf verschillende plaatsen in dit mooie land.

Als coördinator internationalisering op KPZ heb ik veel studenten ook de kans kunnen geven om stage-ervaring op te doen op scholen in deze projecten. Afgestudeerde vrijwilligers van de KPZ hebben in Nepal in deze projecten ook, soms een half of een heel jaar, een steentje bijgedragen om het een en ander tot een succes te maken. Op de vraag van drie Nepalese schooldirecteuren om samen een cursus op te zetten voor leerkrachten in het basisonderwijs in Nepal heb ik ja gezegd, omdat ik weet dat het echt een verschil maakt…..!

Katholieke Pabo Zwolle/Stichting Theole
T.a.v. Bert Thole
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
T + 31 (0)38 4217425
b.thole@kpz.nl

Donaties
Rek.nr. NL18RABO0162364636
T.a.v. Stichting Theole
KvK 53168127