Master Leren en Innoveren

Wil je het onderwijs op je school verbeteren en vernieuwen? Wil je daarin een voortrekkersrol vervullen? Dan is deze master dé opleiding voor jou! De master Leren en Innoveren is een tweejarige deeltijd hbo master voor excellente leraren die in hun onderwijspraktijk innovaties op gang brengen en implementeren. Zij doen dit in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. De master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) met als afsluiting de graad master Leren en Innoveren.

Meer informatie over de master Leren en Innoveren is te vinden op deze site van Marnix Academie.

 

Sinds november 2018 wordt bij Katholieke Pabo Zwolle de master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie aangeboden. Graag verwijzen we je voor meer informatie naar deze pagina.