De organisatie

De leiding van Katholieke Pabo Zwolle is een collectieve verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur, de directeur opleidingen en de directeur dienstverlening.

 

 • Voorzitter College van bestuur: Ingrid Lammerse
 • Directeur Opleidingen: Joost Kieft
 • Directeur Dienstverlening: Anne Looijenga

 

Het managementteam bestaat uit:

 • Opleidingsmanager pabo voltijd: Lobke Mosterd
 • Opleidingsmanager pabo deeltijd: Anne de Jong
 • Opleidingsmanager Centrum voor Ontwikkeling: Thérèse Schellekens
 • Opleidingsmanager Centrum voor Ontwikkeling: Maaike Verschuren

 

De Directeur Opleidingen geeft leiding aan de docenten verdeeld over de verschillende teams in de funderende en profilerende fase in de deeltijd- en voltijdopleiding. De Directeur Opleidingen is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de resultaten en de ontwikkeling van de opleiding. De strategie, beoogde kwaliteit en resultaten zijn vastgelegd in het opleidingskader.

Het Centrum voor Ontwikkeling verzorgt opleidingen (trainingen, post-hbo-opleidingen en masters) en activiteiten in het kader van schoolontwikkeling voor leraren, middenkader en schoolleiders. De Directeur Dienstverlening geeft leiding aan de docenten/trainers binnen de post-hbo-opleidingen, masters en training- en begeleidingstrajecten. De Directeur Dienstverlening is verantwoordelijk voor de strategie, kwaliteit en resultaten van het centrum.

Kernteam onderwijs
Het kernteam onderwijs is belast met het ontwerp, verbetering, vernieuwing en de realisatie van de opleidingen. Het laat zich hierbij leiden door het opleidingskader. Het kernteam bestaat uit zeven leden aangevuld met de drie MT-leden opleiding en de lector. Het kernteam onderwijs wordt voorgezeten door het MT-lid dat verantwoordelijk is voor curriculumontwikkeling en accreditatie.

KPZ Kenniscentrum
Het kenniscentrum wordt geleid door lector dr. Ietje Pauw. De lector wordt ondersteund door meerdere kenniskringen en werkt nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Resultaten uit het kenniscentrum en het lectoraat worden geïmplementeerd in de opleiding en in het Centrum voor Ontwikkeling.
Het Onderzoekscentrum is onderdeel van het kenniscentrum. In het vierjarenplan KPZ Onderzoekscentrum is de positionering van het KPZ Onderzoekcentrum, het profiel van de lector en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, te weten:

 • dhr. M.D. Kooijman
 • mevr. R.B.J. Roetgerink
 • dhr. P. Verleg (voorzitter)
 • dhr. E.J. Vredeveld

Er is een vacature voor een vijfde lid van de Raad van Toezicht.