Campus Kind en Educatie

KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede mbo, Menso Alting Zwolle en Landstede Kinderopvang werken samen aan de Campus Kind en Educatie. De Campus Kind en Educatie is onderdeel van het Innovatiecluster Kind en Educatie waarvan ook Deltion College en Windesheim deel uit maken.

De Campus Kind en Educatie is een speel-, leer-, ontdek-, studie-, werk- en ontwikkelplaats voor kinderen, studenten, leraren en andere professionals uit de sector Kind en Educatie. Binnen de Campus Kind en Educatie worden een aantal projecten uitgevoerd. Het eerste project is de associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie.

Missie
Wij vinden dat in alle beroepen waarin met kinderen wordt gewerkt het kind centraal moet staan. Met dat kind zijn onze (toekomstige) professionals in hun werk begaan. Zij willen vanuit hun eigen rol ieder kind de beste ontwikkelingsmogelijkheid geven. Dat bereik je pas ten volle als je het samen doet. Vanuit deze drive willen wij – studenten, docenten, professionals en opvoeders – met elkaar (leren) interprofessioneel samen te werken.

Domeinoverstijgend werken
Wij geloven dat de samenwerking de voedingsbodem is voor de ontwikkeling van de beroepen in het domein Kind en Educatie. Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied en je leert als professional meer over de omgeving van het kind. Die manier van domeinoverstijgend werken heeft de toekomst, omdat de diverse domeinen in de praktijk steeds dichter bij elkaar komen te liggen.

Binnen de Campus Kind en Educatie vindt die samenwerking tussen domeinen plaats. Wij zijn de ontwikkelplaats waar je leert om het kind heen samen te werken. We leren met elkaar hoe je het leefklimaat van kinderen kunt optimaliseren.

Wij willen een plek zijn waar studenten en professionals door samenwerking blijven leren. Leren hoe in je werk alles draait om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Lees hier de Nieuwsbrieven van de Campus Kind en Educatie

Nieuwsbrief 3 – 2018/2019 Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Nieuwsbrief 2 – 2018/2019 Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Bijlage bij nieuwsbrief 2: Brochure pedagogisch beleidsmedewerker, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage bij nieuwsbrief 2: Toezicht en handhaving kinderopvang, GGD GHOR