Versneld voor de klas

Volg je de verkorte deeltijdopleiding op KPZ en voldoe je aan een aantal voorwaarden (mijlpalen), dan kun je aangesteld worden (met een daarbij passende salariëring) als leraar basisonderwijs door een bestuur voor primair onderwijs.

Mijlpalen

Je hebt:

  • bewezen ‘beroepstakenbekwaam’ te zijn, door de bijbehorende opleidingsonderdelen, tenminste 75 credits van het programma, waaronder volledige afronding van het eerste jaar (60 credits) en 15 credits van semester 3 met succes te hebben afgerond;
  • de Wiscat (rekenvaardigheid) en toets Taalverzorging (taalvaardigheid) met succes afgerond;
  • de bijbehorende stage(s) met succes afgerond.

Overeenkomst

Heb je de mijlpalen behaald, dan kun je in dienst treden bij een schoolbestuur en sluit je met het schoolbestuur én de lerarenopleiding een scholings- en begeleidingsovereenkomst (tripartite-overeenkomst). Je kan vervolgens voor maximaal twee jaar als leraar worden aangesteld en moet in die tijd dan ook de opleiding afronden – dit mogelijk in aangepaste vorm, als vastgelegd in de scholings- en begeleidingsovereenkomst. Besturen kunnen voor deze studenten géén beroep doen op de subsidie zij-instroom volgens de regeling subsidie zij-instroom.

Studenten die het traject ‘versneld voor de klas’ volgen, blijven nog steeds formeel de status houden van student. Dit betekent dat je bij het behalen van je bacheloropleiding de bachelor-graad ontvangt.