PLG taal/lezen

Samen leren in professionele leergemeenschappen (PLG) taal/lezen. 

Icon inhoud Inhoud

Gedurende drie jaar verdiep je je kennis op het gebied van de didactiek van begrijpend lezen. Je leert hoe leerlingen op de eigen school op deze onderwerpen zich ontwikkelen. Deze kennis krijgt een uitwerking in de eigen schoolcontext (visie, houding en vaardigheden). Bovendien krijg je inzichten aangereikt hoe leraren leren door een reflectieve houding te ontwikkelen. Collega leraren leren zich spiegelen aan de praktijk van anderen en de theorie op deze onderwerpen. Zo krijg je handvatten om het collectief leren, een professionele leergemeenschap in de eigen school mogelijk te maken. Er is aandacht voor de gemeenschap en de verschillen van de individuen worden benut. De ingebracht praktijkervaringen zijn leidend (80% deelnemers en 20% PLG begeleider).
Deze opleiding is geregistreerd en telt mee voor het lerarenregister.

Samen met anderen word je coach in het domein begrijpend lezen. Je vormt met elkaar – leraren van eigen of ander bestuur, hogeschooldocenten, andere geïnteresseerden – een bovenschoolse professionele leergemeenschap, waarin kennisoverdracht, kennisdeling en elkaar coachen centraal staan. De benadering van begrijpend lezen is multi-disciplinair, met aandacht voor leesmotivatie, (informatieve) jeugdliteraire teksten, woordenschat en coöperatieve werkvormen. Door deze mix stel je leerlingen in staat plezier te beleven aan het lezen van teksten en tegelijk hun tekstbegrip en kennis van de wereld te verdiepen.

Je eigen school kan betere resultaten op taal/lezen behalen door een nieuwe, frisse kijk op het gebruik van teksten in het onderwijs. Je coacht je collega’s en verdiept als team het kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de didactiek rond begrijpend lezen. In een eigen, interne PLG vinden teamexperimenten plaats met als doel vernieuwende interventies te ontwikkelen die de opbrengsten van begrijpend lezen op de scholen verhogen.

Icon programma Programma

Vanaf de start inventariseren we elkaars leerwensen en schoolontwikkelingsvragen en delen we de bestaande praktische kennis. We zijn met elkaar gericht op de laatste inzichten en interessante, goede bronnen op het gebied van begrijpend lezen. Gedurende de drie jaar verdiep je je kennis op het gebied van de didactiek van begrijpend lezen en krijg je inzichten in processen die spelen bij teamleren. Zo krijg je handvatten om teamleren mogelijk te maken. We reiken je handvatten aan om teamleren mogelijk te maken; door kennis te delen, kennis te herdefiniëren (co-constructie), de dialoog te voeren over kritische beroepssituaties (constructief conflict), te reflecteren op zowel de inhoud als het proces van elkaars groepsactiviteiten, zoals teamexperimenten en kennis uit andere systemen te benutten (boundary crossing). We hebben ook aandacht voor het ophalen en het borgen van nieuwe kennis.

Docenten
Hugo van den Ende
Wenckje Jongstra

Icon studiebelasting Studie­belasting

Jaar 1
Tijdsinvestering: vier keer drie uur + huiswerk
Inhoud:

  • Up-to-date kennisniveau op het gebied van begrijpend lezen en dit praktisch weten te vertalen
  • Inventarisatie persoonlijke leerwensen en schoolontwikkelingsvragen
  • Do’s en don’ts bij begrijpend lezen

Jaar 2
Tijdsinvestering: acht keer drie uur + huiswerk + training team + onderzoek + coaching
Inhoud:

  • Teamexperimenten en teamleren
  • Delen, co-constructie, constructieve conflict, groepsreflectie, groepsactiviteiten, boundary crossing, teamexperimenten, ophalen en borgen van nieuwe kennis
  • Schrijven artikel

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen € 418,- per jaar.

Icon planning Planning

De bovenschoolse PLG zal drie jaar lang samenkomen. Elk jaar zijn er tussen september en juni vier bijeenkomsten van drie uur ingepland van 16.00 – 19.30 uur, inclusief een warme maaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats op KPZ.

Icon extra-informatie Extra informatie

Als er nog vragen zijn ten aanzien van de inhoud of het programma, dan kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling via 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.