PLG pedagogisch handelen

Samen leren in professionele leergemeenschappen (PLG) pedagogisch handelen.

Icon inhoud Inhoud

Gedurende drie jaar verdiep je je kennis op het gebied van complexe pedagogische vaardigheden. Je leert hoe leerlingen op de eigen school op deze onderwerpen zich ontwikkelen. Deze kennis krijgt een uitwerking in de eigen schoolcontext (visie, houding en vaardigheden). Bovendien krijg je inzichten aangereikt hoe leraren leren door een reflectieve houding te ontwikkelen. Collega leraren leren zich spiegelen aan de praktijk van anderen en de theorie op deze onderwerpen. Zo krijg je handvatten om het collectief leren, een professionele leergemeenschap in de eigen school mogelijk te maken. Er is aandacht voor de gemeenschap en de verschillen van de individuen worden benut. De ingebracht praktijkervaringen zijn leidend (80% deelnemers en 20% PLG begeleider). Deze opleiding is geregistreerd en telt mee voor het lerarenregister.

De aandacht voor organisatie en didactiek lijken momenteel in onbalans te zijn met de aandacht voor pedagogiek. Dit roept vragen op als: Zie ik wel echt wat mijn leerlingen nodig hebben? Hoe kan ik voldoende tijd vinden om aandacht te besteden aan de groepsdynamiek en het leerklimaat? Welke leervoorwaarden zouden bij een aantal leerlingen in mijn klas versterkt moeten worden en hoe doe ik dat? Binnen de PLG pedagogisch handelen gaan we op school- en klasniveau aan de slag om samen te onderzoeken hoe we dit kunnen versterken.

Icon programma Programma

In het eerste jaar krijg je in de periode oktober tot juni 2021 een programma waarin we de nieuwste inzichten op het gebied van pedagogisch handelen bespreken. Naast theoretische inzichten is er ook veel aandacht voor complexe pedagogische vaardigheden, zoals het afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften, het geven van inhoudelijke feedback en het bieden van extra pedagogische ondersteuning. Ook kijken we naar de eigen schoolpraktijk om te komen tot een thema voor de PLG op schoolniveau in het tweede jaar.

Het tweede jaar is identiek aan het eerste jaar wat betreft de opzet. Je kiest een onderzoeksvraag op het gebied van pedagogisch handelen die gerelateerd is aan de eigen schoolontwikkeling. In de leergemeenschap besteden we voornamelijk aandacht aan het proces van de PLG op schoolniveau en het coachen van collega’s. Op basis van een onderzoeksvraag worden pedagogische handelingswijzen geselecteerd en versterkt (bijvoorbeeld door observatie en video-analyse). Hierbij kun je denken aan het accuraat en vroegtijdig signaleren en interpreteren van sociale of emotionele problemen van kinderen en het versterken van voorwaarden die het leren beïnvloeden (motivatie, werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, etc.).

In het derde jaar geef je vervolg aan jouw onderzoek en schrijf je een artikel voor een uitgave van het schoolbestuur.

Docenten
Michelle Gemmink, PhD.
Marieke Pillen, dr.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Jaar 1
Tijdsinvestering: vier keer drie uur + huiswerk
Inhoud:

 • Nieuwste inzichten en leraarsvaardigheden
 • Uitwisseling met teamleden, verzamelen van informatie van pedagogisch handelen in de eigen klas, school of stichting
 • Uitproberen eigen (deelproducten)

Jaar 2
Tijdsinvestering: vier keer drie uur + huiswerk + bespreken in het team, onderzoek en filmdagboek.
Inhoud:

 • Nieuwste inzichten en leraarsvaardigheden
 • Onderzoek doen
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Training Teamleden

Jaar 3
Tijdsinvestering: vier keer drie uur + huiswerk + bespreken in het team, onderzoek, artikel.
Inhoud:

 • Vervolgonderzoek doen
 • Schrijven artikel
 • Uitwisseling met teamleden
 • Coaching van teamleden

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen € 418,- per jaar.

Icon planning Planning

Elk cursusjaar bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur, inclusief een warme maaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 – 19.30 uur op KPZ.

Icon extra-informatie Extra informatie

Als er nog vragen zijn ten aanzien van de inhoud of het programma kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling via 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.