Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie

De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) is een zogenaamde ‘Cross-over master’ (Vereniging Hogescholen, 2019) en richt zich op zowel formeel als informeel leiders die werken met leerlingen en jeugd in de leeftijd van 0–18 jaar binnen de complexe werkcontext van het domein Kind en Educatie en Gedrag en Maatschappij. Daarbij denken we aan onderwijs (primair, voortgezet en middelbaar), kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg of lokale overheden. Als je deze master hebt gevolgd kun je de titel Master of Arts (MSc) dragen in Gedrag en Maatschappij.

Icon inhoud Inhoud

Een belangrijk uitgangspunt van de opleiding is de interprofessionele samenwerking tussen professionals van verschillende sectoren in het domein Kind en Educatie en Gedrag en Maatschappij. Interprofessionele samenwerking vraagt nieuwe kennis, inzichten en rolverdelingen, maar ook het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid en het direct benutten van vereende krachten voor het kind en de jeugdige (De Waal, 2018; Peeters, 2018). De master bereidt professionals voor op het werken in interprofessionele leernetwerken die uiteindelijk altijd ten dienste staan van de optimale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Een tweede belangrijk uitgangspunt is de kracht van het verenigen van de perspectieven van formeel en informeel leiders en daarmee het vergroten van professionele ruimte (Ten Have, Ten Have, Lammers, & Otto, 2015). Dit uitgangspunt is gebaseerd op het beginsel van nieuw leiderschap en in lijn daarmee van nieuwe organisatievormen die nodig zijn om het perspectief van de professie en die van het management succesvol te laten samenwerken. Een derde uitgangspunt is de aandacht voor de narratieve professionele identiteit van leiders. De reflectieve interprofessionele dialoog naar aanleiding van complexe werksituaties is van onschatbare waarde in de ontwikkeling van professionals. Het betreft het geheel aan opvattingen, kennis, gedragingen en vaardigheden van de leider, waardoor hij herkenbaar is als een bekwame professional (Pauw, Van Lint, Gemmink, Jongstra, & Pillen, 2017).

Voor verdere informatie download hier onze brochure.

Icon programma Programma

Het programma is opgebouwd uit drie fasen:

• een Kernprogramma voor formeel en informeel leiders (30 EC’s);
• een Topprogramma met een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod voor de verschillende professionals (18 EC’s);
• een Specialisatieprogramma (12 EC’s).

Het curriculum kent, verdeeld over de drie fasen, tien schakelunits die elk hun eigen leerresulta(a)t(en) en leerdoelen kennen. Een schakelunit is een eenheid van leerinhouden, die weliswaar zijn eigen oriëntatie in thematiek kent, maar waarbij tevens sprake is van verbondenheid met andere voorgaande of opvolgende leerinhouden.

 

Certificaten en diploma
Wanneer je een unit succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat. Na de succesvolle afronding van het volledige programma ontvangen deelnemers het diploma
master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie en behalen ze de graad Master of Arts in Gedrag en Maatschappij.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Het programma van 60 EC wordt aangeboden in tweeënhalf jaar met een gemiddelde
studiebelasting van veertien uur per week. Deze opzet van tweeëneenhalf jaar borgt een goede transfer tussen opleiding en werkplek, geeft ruimte aan leren, werken en creëren en verhoogt de studeerbaarheid. Om de twee weken worden er colleges aangeboden en vinden er bijeenkomsten plaats in leergroepen onder leiding van een tutor.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Toelatingseisen

De deelnemer:
• heeft een bachelordiploma Leraar, Social Work, SPH, MWD, CMV, Pedagogiek, CTO, SPV en is werkzaam in de sector onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg
of bij een relevante lokale overheid;
• heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring en een relevante functie;
• heeft een verklaring van de werkgever voor het volgen van de opleiding;
• heeft vooraf nagedacht over een vraagstuk waar hij/zij in de opleiding een innovatie voor wil ontwerpen.

Deelnemers die de opleidingsroute voor formeel leiderschap willen volgen, moeten bovendien drie jaar ervaring hebben als leidinggevende in één van de relevante sectoren of in de lokale overheid.

Icon kosten Kosten

De kosten voor de opleiding worden elk jaar opnieuw geïndexeerd. De opleiding duurt 2,5 jaar en kost in schooljaar 20-21 € 9.235,-. De kosten voor literatuur van gemiddeld € 350,- per jaar en een internationale studiereis van eenmalig € 500,- zijn niet inbegrepen.

 

 

Icon planning Planning

De opleiding is meestal tweewekelijks en start op vrijdag 30 oktober 2020.

 

Icon extra-informatie Extra informatie

MLIKE team

Anne Looijenga (Directeur Dienstverlening; BA Personeel & Organisatie; Toegepaste Bedrijfskunde)
Bertjaap van der Ploeg (Research Master CMRS; MA Educatie Geschiedenis; BA Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied)
Cindy Poortman (PhD Onderwijskunde)
Elske Heinen (BA Jeugdwelzijnswerk)
Herma Slendebroek (BA Informatiedienstverlening en -management)
Ietje Pauw (PhD Geesteswetenschappen, Linguïstiek; MA Nederlandse taal- en letterkunde)
Janine Boekelder (MA Communicatiewetenschappen)
Jorien van Heerde (MEd Leren en Innoveren; BA Human Resource Management)
Marieke Pillen (PhD ‘Teaching and teacher education’; MA Orthopedagogiek; BA Lerarenopleiding basisonderwijs)
Marjolein Klompe (MA Onderwijskunde; BA Lerarenopleiding)
Michelle Gemmink (MSc. Pedagogische wetenschappen)
Nynke van der Sluis (BA Personeel & Arbeid)
Ruth de Waal
Tamme Spoelstra (PhD Geesteswetenschappen / Geschiedenis; MA Sociaal-economische geschiedenis; BA Lerarenopleiding Geschiedenis & Nederlands)
Tjip de Jong (PhD ‘Linking social capital to knowledge productivity’; MSc. Business Administration; BA Management, Economie en Recht)
Trynke Keuning (PhD Onderwijskunde; MA Onderwijskunde; Research Master Behavioural and Social Sciences)
Vivian Tevreden (MA Orthopedagogiek; Academische leergang Strategisch leiding geven; BA Lerarenopleiding basisonderwijs)
Wenckje Jongstra (PhD Theoretical Linguistics; MA Nederlandse taal- en letterkunde)

Icon extra-informatie Extra informatie

De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie is ook mogelijk in combinatie met de teambeurs, de tegemoetkoming schoolleiders (formeel leiders) en de lerarenbeurs (informeel leiders).

We adviseren voor deze regelingen in overleg te zijn met de eigen werkgever.

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Registratie voor het Schoolleidersregister PO
Deze opleiding betreft een volledige opleiding op masterniveau (60EC). In oktober 2018 en oktober 2019 zijn respectievelijk cohort 1 en cohort 2 gestart. Op dit moment volgen 30 studenten deze opleiding.  Zowel met de formele als met de informele route kunnen mensen uit het onderwijs zich inschrijven bij het schoolleidersregisterpo als RDO directeur.