Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie

De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie is een professionele master, gericht op leiderschap en innovatie in het domein Kind en Educatie 0-14 jaar. De master leidt op tot interprofessionele leiders met informele en formele zeggenschap in de sectoren educatie, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg.

Icon inhoud Inhoud

De masteropleiding is gericht op een diversiteit van formele leiders, eindverantwoordelijken voor een organisatie eenheid, en informele leiders, innovatieve inhoudelijke gedreven professionals. Een (toekomstige) leider Kind en Educatie vervult drie cruciale rollen, namelijk civic entrepreneur (maatschappelijk ondernemer), boundary crosser (interpersoonlijk verbinder) en research-based designer (onderzoekend ontwerper). Als civic entrepreneur handelt een leider als een maatschappelijk ondernemer, die vanuit een duidelijke visie proactief werkt aan collectieve doelen.

De leider kan conceptueel denken, is op de hoogte van relevante gespecialiseerde
geavanceerde kennis en ziet de organisatie als geheel. Als boundary crosser stimuleert een leider interprofessionele samenwerking met als doel de lerende organisatie te versterken door deze te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, zodat er begrip voor en inzicht in elkaars identiteiten en praktijken ontstaat. Als researchbased designer is een innovatief leider in staat om ontwerpgericht onderzoek in de praktijk uit te voeren, gericht op het leren en innoveren in interdisciplinaire organisaties, waarbij zowel het oplossen van problemen in de praktijk als het genereren van toepasbare kennis wordt nagestreefd. Afgestudeerden zijn werkzaam binnen geïntegreerde, samenwerkende of zelfstandige organisatievormen in de sectoren educatie, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg of bij lokale of regionale overheden. De opleiding, inhoud en het programma zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met een divers samengestelde groep van werkgevers, leidinggevenden en andere professionals.

Icon programma Programma

Het programma kent drie fases: het kernprogramma (fase een gedurende semester een en twee), het topprogramma met gevarieerd aanbod voor de verschillende professionals (fase twee gedurende semester drie en vier), en een specialisatiefase (fase drie gedurende semester vijf). Met name het specialisatieprogramma is grotendeels vraaggestuurd en geeft mogelijkheden tot organisch leren in kennis- en innovatiekringen, waarin zowel opleidingsdocenten als masterstudenten zitting hebben. Elke fase bestaat uit een aantal schakelunits. Binnen een dergelijke schakelunit wordt kennis uit verschillende relevante vakgebieden door verschillende docenten aangeboden. Iedere schakelunit zal afgerond worden met een professioneel product, afhankelijk van de rol en context van de deelnemer.

Schakelunits
Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • introductie en kernopgave;
 • oriëntatie op de organisatie en analyse organisatie;
 • redeneerketen opstellen en exploren;
 • co-creatie;
 • mensen ontwikkelen;
 • professionaliseren en teamexperimenten uitvoeren;
 • kwaliteitszorg en uitvoeren impactmeeting;
 • innovatie binnen de praktijkcontext en waarde creëren in de lokale context;
 • keuzeunits. Bepalend voor het masterniveau is de complexiteit van de opdrachten en mate van zelfstandigheid waarmee die worden uitgevoerd.

 

Certificaten en diploma
Wanneer je een unit succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat. Wanneer je het volledige programma succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Er is rust en ruimte gecreëerd om voor de werkende deelnemer studeerbaarheid te borgen en het leren te optimaliseren. Het programma bestaat uit vijf semesters en start twee maanden later dan het gebruikelijke academische jaar. Het programma is verdeeld over tweeënhalf jaar studie met een gemiddelde studiebelasting van veertien uur per week. Er is een ritme van tweewekelijks aanbod wat betreft colleges en leerkringen; dat geeft ruimte om de transfer te maken naar werkplek.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is onder andere bedoeld voor schoolleiders, leraren, teamleiders,
projectleiders, stafmedewerkers en andere professionals in de sectoren onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg. Bestaande functieprofielen zijn vertrekpunt geweest in de vertaling naar de rollen, beroepsprofielen en competenties.

Toelatingseisen

 • je bent afgestudeerd op bachelorniveau Social Work, SPH, MWD, CMV, Pedagogiek, CTO of SPV of leraaropleiding en bent werkzaam in het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg of relevante lokale overheid;
 • je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring na het afronden van je hbo-/ bacheloropleiding;
 • je hebt een relevante functie waar je kunt werken aan taken en opdrachten passend bij de masteropleiding;
 • op grond van de intakeprocedure besluit de opleiding definitief over toelating;
 • deelnemers die starten aan het opleidingsprogramma als formele leidinggevende master Leiderschap Kind en Educatie moeten aan de specifieke volgende instroomeisen voldoen;
 • minimaal drie jaar leidinggevende ervaring binnen één van de relevante sectoren of betrokken lokale overheden;
 • een pré voor de toelating voor de opleiding is een relevante leidersschapsopleidingen binnen één van de relevante sectoren, dit kan voor de sector educatie een vooropleiding post-bachelor vakbekwaam schoolleider betreffen of binnen de kinderopvang de bacheloropleiding Pedagogisch Manager Kinderopvang.

Icon kosten Kosten

De opleiding duurt 2,5 jaar en kost tweemaal € 8.965,-. De kosten voor literatuur zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

Icon planning Planning

De opleiding is meestal tweewekelijks en start op woensdag 30 oktober 2019.

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Master Leiderschap en Innovatie ook mogelijk in combinatie met teambeurs?
Naast de individuele lerarenbeurs of tegemoetkoming kosten voor schoolleiders is het ook mogelijk de regeling ‘Teambeurs primair onderwijs’ te verbinden aan deze master. Deze regeling biedt extra financiële mogelijkheden om een transitie binnen de school te realiseren en bij te dragen aan schoolontwikkeling. Scholen komen in aanmerking voor extra subsidie, wanneer minimaal twee collega’s uit één team deelnemen aan deze masteropleiding.

Icon extra-informatie Extra informatie

Registratie bij het Schoolleidersregister
Deze opleiding betreft een volledige opleiding op masterniveau (60EC). Daarom kan deze master zowel in het kader van basisregistratie als in het kader van de herregistratie door schoolleiders bij het schoolleidersregisterpo worden geregistreerd.