Samen Opleiden en Professionaliseren

Het beroep van leraar basisonderwijs is veelzijdig, betekenisvol en vraagt om professionals die vanuit kennis, kunde én passie vorm geven aan hedendaags onderwijs, vooruitkijkend en toewerkend naar wat nodig is voor het onderwijs van de toekomst. Onderwijs maak je niet alleen, daar heb je anderen bij nodig. Die anderen zijn teamleden, aankomende leraren, de collega’s van andere opleidingsscholen en opleidingsinstituten, collega’s van instellingen aanpalend aan het onderwijs, ouders en niet te vergeten de leerlingen zelf.

Het gaat bij Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) om het gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden en het professionaliseren van (aanstaande) leraren, zodat leraren toegerust zijn voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan de leerlingen. Om die kwaliteit van onderwijs te borgen en te verbeteren werken in vier samenwerkingsverbanden twaalf schoolbesturen primair onderwijs en Katholieke Pabo Zwolle intensief met elkaar samen. Bij Samen Opleiden en professionaliseren staat het collectief leren centraal.

Samenwerkingsverbanden

De KPZ heeft een drietal door OC&W erkende en gesubsidieerde samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiding en Professionaliseren en één samenwerkingsverband heeft een aspirant-status en zal uiterlijk 2023-2024 de erkende status verkrijgen.

De volgende schoolbesturen participeren:

  • Opleidingsschool Catent-KPZ
  • Opleidingsschool mijnplein-KPZ
  • Opleidingsschool Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ (in dit samenwerkingsverband participeren de volgende schoolbesturen: Aves, Leerplein055, Op Kop, OOZ, Proo en Quo Vadis)
  • Aspirant-Opleidingsschool SAMEN (in dit samenwerkingsverband participeren de volgende schoolbesturen: SKO, Stichting SchOOL, Ante en SCPO)

Met een aantal andere schoolbesturen wordt op overeenkomstige wijze SO&P vormgegeven, echter zonder erkenning of subsidiëring door OC&W.

Soorten opleidingsscholen

Binnen de samenwerkingsverbanden ontwikkelen opleidingsscholen zich tot een professionele leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op onderwijsverbetering centraal staat. Opleidingsscholen worden gekenmerkt door een lerende, transparante cultuur waarin alle betrokkenen op hun eigen terrein verantwoordelijkheid nemen.

Werkplekopleidingsschool
Deze school neemt de student op in het team en de cultuur van het onderwijs op die betreffende school. De mentoren zijn geschoold in het begeleiden en beoordelen van studenten door het volgen van de mentorentrainingen.

Opleidingsschool
Op opleidingsscholen vormen de (voltijd) studenten van het 1e t/m het 4e leerjaar een leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide Opleider in de School samen leren en werken aan een voor hen én de school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie.

Academische opleidingsschool (AOS)
Een academische opleidingsschool is een school die schoolontwikkeling en innovatie (vernieuwing) verbindt met praktijkgericht ontwerponderzoek, scholing en het opleiden op de werkplek van (toekomstige) leraren. In het team wordt het onderzoekend vermogen gestimuleerd, het nieuwsgierig zijn en het vragen stellen waar je als team het antwoord op wilt hebben. Iedere school heeft een eigen door KPZ opgeleide onderzoekscoördinator.

In de loop van de jaren is op stelselmatige en onderzoeksmatige wijze schoolontwikkeling gestimuleerd en zijn mooie resultaten behaald in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft met name te maken met het vergroten van de kennis en handelingsbekwaamheid van de leraren op het gebied waarop de onderzoeken zich hebben gericht (woordenschat/begrijpend lezen/schrijven van teksten/portfolio/etc.).

Bekijk de aos schoolfilms: