Innovatiecluster Kind en Educatie

Campus Kind en Educatie biedt ruimte voor initiatieven met andere partijen binnen de domeinen jeugdzorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs binnen het Innovatiecluster Kind en Educatie. Binnen het Cluster wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid gecreëerd om ervaring op te doen met het leren in de interprofessionele beroepspraktijk.

Vanuit het Innovatiecluster is in samenwerking met de partners Deltion College, Windesheim en met regionale werkgevers vanuit de sectoren kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en primair onderwijs een RIF-aanvraag Interprofessionele leerteams ingediend. Daarnaast zijn er vier subsidieaanvragen gedaan in het kader van de aanpak Regionale lerarentekorten (po, vo en mbo) samen met ongeveer 100 regionale werkgevers vanuit het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Interprofessioneel werken, samen oprichten en professionaliseren
Het Innovatiecluster richt zich op het oprichten van interprofessionele leerteams en een expertisecentrum, het innoveren van het onderwijscurriculum en het professionaliseren van docenten, praktijkbegeleiders en betrokken medewerkers van werkgevers.

Het Innovatiecluster:

  • bundelt, ontwikkelt en deelt kennis van relevante ontwikkelingen voor het domein Kind en Educatie;
  • leert van gezamenlijke uitvoering, evaluatie en reflectie op de resultaten van samenwerking;
  • richt zich op de innovatie van producten en diensten relevant voor het domein Kind en Educatie;
  • verbindt zich aan lokale (gemeentelijke) doelstellingen;
  • levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van (de regio) Zwolle;
  • opereert regionaal, nationaal en (op termijn) internationaal;
  • heeft een netwerkstructuur en streeft naar een ecosysteem.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Innovatiecluster Kind en Educatie – januari 2020