Zwolse8

De Zwolse kracht is ‘samen groeien = het elkaar gunnen x samen ondernemen’.

Acht hbo- en mbo-scholen hebben de handen ineen geslagen en vormen met elkaar de Zwolse8.

Waar gaan we voor?

  • Dynamische en attractieve binnenstad
    Zwolle, met een dynamische binnenstad waar je wilt wonen, werken, recreëren. Hier krijg je ruimte voor je wensen en is balans tussen economische voorspoed en een prettig leefklimaat. De economische vitaliteit van de regio straalt af op een bloeiende, veilige en historische binnenstad waar je mag zijn wie je bent.
  • Excellent onderwijs
    Zwolle, met excellent onderwijs, waar je wilt studeren omdat werken en leren hier optimaal op elkaar is afgestemd. Studeren in Zwolle betekent, talentontwikkeling, opgeleid worden voor de toekomst en tot ondernemend mens. De hbo- en mbo-opleidingen behoren tot de top van Nederland en brengen als vanzelfsprekend vernieuwing door het in de praktijk brengen van de aanwezige expertise . De nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor goede kansen op de arbeidsmarkt in de regio.
  • Ondernemerschap
    De Regio Zwolle staat in de top 3 van de best presterende economische regio’s van Nederland. Deze toppositie wordt mede bereikt door de unieke combinatie van vernieuwend ondernemerschap, een stabiele infrastructuur (zowel fysiek als in netwerken), een gezonde arbeidsmarkt en een zeer prettig leefklimaat. De samenwerkende partijen zijn internationaal ingesteld en export is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap in deze regio. De aantrekkingskracht van de goede arbeidsmentaliteit in combinatie met een prettig leefklimaat in de regio zorgen ervoor dat veel bedrijven zich voor zeer lange tijd aan de regio (willen) binden.

 

Zwolse 8 en New Jobs; het onderwijs van de toekomst!
De Regio Zwolle is een echte studentenregio. Op dit moment bieden acht hbo- en mbo-instellingen in Zwolle uitstekend beroepsonderwijs aan maar liefst 40.000 talentvolle en ondernemende studenten. Tel daar de 7.000 medewerkers bij op en het is duidelijk dat ons onderwijs niet alleen belangrijk is vanwege haar kwalificerende functie voor een beroep, het vormt ook een economische factor van betekenis voor de regio.

Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs ook in de toekomst het belang van de studenten en de Regio Zwolle dient, introduceert de Zwolse8 in samenwerking met bestuurders, instellingen en het bedrijfsleven ‘New Jobs’.

In de New Jobs notitie hebben de Zwolse8 scholen hun gezamenlijke toekomstbeeld en plan van aanpak verwoord.

Meer weten? Klik hier.