Radiant lerarenopleidingen

KPZ maakt sinds 2016 deel uit van Radiant Lerarenopleidingen, de opvolger van Interactum.

Radiant Lerarenopleidingen is een samenwerkingsverband van de opleidingen Leraar Basisonderwijs van negen hogescholen. In Radiant Lerarenopleidingen bundelen de hogescholen kennis, kunde en kracht op gebieden als onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Partners

Radiant Lerarenopleidingen bestaat uit Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Driestar hogeschool, Hogeschool De Kempel, Hogeschool iPabo, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Viaa. De partners vinden elkaar in het bieden van goed onderwijs vanuit een waarden gedreven perspectief en een sterke verbondenheid met het werkveld. De hogescholen intensiveren de samenwerking op veel gebieden met behoud van hun eigenheid en identiteit.

Radiant Lerarenopleidingen wil antwoord geven op de uitdagingen van het basisonderwijs en de dreigende arbeidsmarkttekorten. We streven naar meer diversiteit voor de klas en we hebben mede door onze landelijke spreiding en een groot netwerk van basisscholen, aandacht voor zowel grote steden-, als de krimpende kernen thematiek.

Onderzoek en masters

Vanuit Radiant Lerarenopleidingen trekken de hogescholen samen op in de ontwikkeling en het aanbieden van masteropleidingen, zoals de masters Passend meesterschap, Toekomstgericht onderwijs en Leren en innoveren. Ook investeren zij in een gezamenlijke onderzoeksagenda. Het verbindende thema daarbij is persoonlijk meesterschap met als aandachtsgebieden diversiteit en handelen, toekomstgericht onderwijs en de socialiserende en persoonsvormende functie van onderwijs.

Masters

Vanuit Radiant Lerarenopleidingen bieden we drie masterstudies aan:

 1. master Leren en Innoveren
  (jij innoveert het onderwijs)
 2. master Toekomstgericht Onderwijs
  (jij ontwerpt vernieuwend onderwijs)
 3. master Passend Meesterschap
  (jij geeft passend onderwijs voor ieder kind)

Lees hier meer over de masters. 

Onderzoek

De Radiant lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke onderzoekprogrammering vastgesteld. Deze agenda heeft als verbindend thema Persoonlijk Meesterschap en wordt uitgewerkt in drie zichtlijnen:

 1. Toekomstgericht Onderwijs
 2. De socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs
 3. Diversiteit en handelen

Persoonlijk meesterschap

Vanaf 2012 werken de hogescholen samen rondom het thema Persoonlijk Meesterschap. De hogescholen hebben samen het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) opgericht.

Er zijn vele onderzoeksprojecten uitgevoerd en bruikbare werkmaterialen ontwikkeld. Lees hier meer over onderzoek.