PLG young professionals

Samen leren in professionele leergemeenschappen (PLG) young professionals.

Icon inhoud Inhoud

Als startende leraar komt er veel op je af. Door andere jonge professionals te ontmoeten in de PLG young professionals kun je kennis en ervaringen delen en van en met elkaar leren.

Met deze PLG wil KPZ jonge professionals, die met nieuwe inzichten en een eigen dynamiek een team binnenkomen, krachtig in het werkveld en op de arbeidsmarkt positioneren. Binnen de PLG is collectief leren het uitgangspunt voor versterking van je competenties.

Icon programma Programma

Samen met andere young professionals die net zijn gestart als leraar in het basisonderwijs vorm je een leergemeenschap. In de PLG zitten zes tot acht deelnemers en je ontmoet elkaar zes keer per jaar. In een PLG staat collectief leren, het van en met elkaar leren, centraal. We bepalen gezamenlijk de onderwerpen en doelen die erop gericht zijn je in je kracht te zetten in een team. Tijdens de bijeenkomsten werken we samen aan die doelen, maar in de tijd tussen de bijeenkomsten werk je aan je eigen doel. Een onderwerp dat in ieder geval aan bod komt is professionele identiteit. We werken aan de vraag wie jij als leraar bent en wie je zou willen zijn. In je rol als leraar kun je in de omgang met kinderen, ouders, collega’s en leidinggevenden spanningen ervaren, bijvoorbeeld tussen je eigen opvattingen en die van anderen ten aanzien van je visie op lesgeven of ten aanzien van het omgaan met gedragsregels in de groep. Er is ruimte voor andere onderwerpen afhankelijk van jullie gezamenlijke behoefte als leergemeenschap.

Er wordt vooral gewerkt vanuit de ervaringen die je hebt opgedaan in de praktijk, maar ook theorie krijgt een plek, omdat theorie en praktijk elkaar voortdurend versterken. Met behulp van de PLG ontwikkel je je als leraar, zodat je kunt omgaan met conflictsituaties, de balans leert bewaken en eigen, onderbouwde, keuzes kunt maken. De docent van KPZ bewaakt het collectieve leerproces en begeleidt op de inhouden. Deze opleiding is geregistreerd en telt mee voor het lerarenregister.

Docenten
Daphne Duijvestijn
Marieke Pillen

Icon studiebelasting Studie­belasting

Tijdsinvestering
Vier keer drie uur + huiswerk

Inhoud
Uitwisseling van ervaringen met PLG-leden en het werken aan de eigen ontwikkeling als young professional staat centraal. Onderwerpen:

  • Professionele identiteit
  • Omgaan met spanningen in de professionele identiteit
  • Socialisatie in en om de school
  • Andere onderwerpen die de groep in belang acht

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Om deel te nemen aan de PLG young professionals meld je je eerst aan bij het netwerk jonge professionals regio Zwolle en omstreken via youngprofessionals@kpz.nl.
Alle startende leraren, met of zonder tijdelijk contract, kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Deelnemers aan het netwerk worden ook op de hoogte gehouden van relevante lezingen en masterclasses en ander scholingsaanbod van KPZ.

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen € 418,- per jaar.

Icon planning Planning

Het cursusjaar bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur, inclusief een warme maaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats op KPZ.

Icon extra-informatie Extra informatie

Voor vragen ten aanzien van de PLG young professionals kun je gebruik maken van het mailadres youngprofessionals@kpz.nl.