Netwerk Rekencoördinatoren

Je hebt de post-hbo-opleiding Rekencoördinator gevolgd. Met deze opleiding heb je geleerd hoe je rekenbeleid kunt maken in jouw schoolorganisatie. Het neerzetten van de rol van coördinator vraagt de nodige aandacht. Eigenlijk begint dit proces pas na de opleiding. Je begint enthousiast met rekenactiviteiten in jouw school en zult tegen verschillende zaken aanlopen.

Icon inhoud Inhoud

In het netwerk Rekencoördinatoren kun je jouw ervaringen inbrengen en leren van de ervaringen van andere coördinatoren. Ook worden actuele thema’s ingebracht door de docent van KPZ, Belinda Terlouw. Een netwerk maak je met elkaar door samen te komen op een paar momenten in het schooljaar en dan te geven en te nemen.

Het doel van het netwerk is ervaringen uitwisselen en leren van en met elkaar rondom het onderwerp rekenen. Hoe geef ik daadwerkelijk invulling aan mijn rol als rekencoördinator? Hoe kan ik me hier verder in ontwikkelen? Ook verdiepen we ons in actuele ontwikkelingen en breiden onze kennis uit op ingebrachte thema’s.
Je leert impliciet hoe je eventueel een netwerk binnen jouw stichting op het gebied van rekenen kunt aansturen.

 

 

Icon programma Programma

In de verdiepingsbijeenkomsten staan door de deelnemers gekozen thema’s centraal. Deelnemers worden hierin geprofessionaliseerd en de eigen onderwijspraktijk wordt verbonden met de theorie. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar wat de rekencoördinator hiermee kan gaan doen binnen zijn eigen school. Een behoeftepeiling onder de deelnemers van het huidige schooljaar is uitgangspunt voor het bepalen van de thema’s voor de verdiepingsbijeenkomsten van het komende schooljaar. De thema’s van de verdiepingsbijeenkomsten voor het komende schooljaar zijn vastgesteld. Zie planning.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Deelnemers van het netwerk brengen casussen vanuit hun eigen praktijk in en verdiepen zich in bijbehorende theorie. Desgevraagd doen zij onderzoek in hun eigen onderwijspraktijk in de context van aangereikte thema’s en doen hier verslag van tijdens de netwerkbijeenkomsten. Voorafgaand aan de verdiepingsbijeenkomsten oriënteren deelnemers zich op het betreffende thema binnen hun school en nemen hun bevindingen mee naar de bijeenkomst. Deelnemers aan het netwerk  gaan in hun eigen onderwijspraktijk aan de slag met suggesties die worden gedaan tijdens de netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten en doen daar verslag van in een volgende bijeenkomst. Een en ander is afhankelijk van wat de deelnemers willen leren.

Studiebelasting

 • Netwerkbijeenkomsten: vijftien uur waarvan negen uur contacttijd (drie keer drie uur)
 • Verdiepingsbijeenkomsten: tien uur waarvan zes uur contacttijd (twee keer drie uur)
 • Netwerkbijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten samen: 25 uur waarvan vijftien uur contacttijd (vijf keer drie uur)

 

Investering vertaald naar bekwaamheidseisen vastgelegd in Registerleraar:
Netwerkbijeenkomsten:

 • Vakinhoudelijk: drie uur
 • Vakdidactisch: zes uur
 • Overig: zes uur

Verdiepingsbijeenkomsten:

 • Vakinhoudelijk: vier uur
 • Vakdidactisch: vier uur
 • Overig: twee uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De netwerkbijeenkomsten en de verdiepingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor opgeleide rekencoördinatoren. Het verdient aanbeveling een post-hbo-opleiding tot rekencoördinator te hebben gevolgd. Als er sprake is van elders verworven competenties, of als je werkzaam bent als rekencoördinator en geen opleiding hebt gedaan, ben je in overleg toelaatbaar.

Icon kosten Kosten

Kosten Schooljaar 2020-2021:

 • 3 netwerkbijeenkomsten: € 195,00
 • 2 verdiepingsbijeenkomsten: € 140,00
 • 3 netwerk- en 2 verdiepingsbijeenkomsten: € 320,00

 

Icon planning Planning

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 14.30 tot 17.30

Rooster voor schooljaar 2020-2021:

 • 16 september 2020 (Netwerk)
 • 18 november 2020 (Verdieping)
 • 20 januari 2021 (Netwerk)
 • 17 maart 2021 (Verdieping)
 • 26 mei 2021 (Netwerk)

 

 

Icon extra-informatie Extra informatie

In een netwerk komen vakspecialisten samen om te blijven professionaliseren en leren van elkaar en nieuwe ontwikkelingen op een aandachtsgebied. Men leert van elkaar, verdiept zich in nieuwe ontwikkelingen of beleid. Zij weten wellicht ook wat de individuele scholen binnen de stichting nodig hebben op dit aandachtsgebied en kunnen netwerkbijeenkomsten gaan organiseren om van en met elkaar te leren.

Je kunt bij KPZ deelnemen aan: