Netwerk Specialist Jonge Kind

Je hebt de post-hbo-opleiding Specialist Jonge Kind gevolgd. Met deze opleiding heb je geleerd hoe je het beleid voor jonge kinderen zichtbaar kunt maken in jouw schoolorganisatie. Het neerzetten van de rol van specialist vraagt de nodige aandacht. Eigenlijk begint dit proces pas na de opleiding. Je begint enthousiast met activiteiten in jouw school en zult tegen verschillende zaken aanlopen.

Icon inhoud Inhoud

In het netwerk Specialist Jonge kind kun je jouw ervaringen inbrengen en leren van de ervaringen van andere specialisten. Ook worden actuele thema’s ingebracht door de docent van KPZ, Marijke Bertu. Een netwerk maak je met elkaar door samen te komen op een paar momenten in het schooljaar en dan te geven en te nemen.

Het doel van het netwerk is ervaringen uitwisselen en leren van en met elkaar rondom het onderwerp jonge kind. Hoe geef ik daadwerkelijk invulling aan mijn rol als specialist jonge kind? Hoe ga ik om met weerstand? Ook kunnen we ons gaan verdiepen in actuele ontwikkelingen. Wat blijft en wat verandert? Waar wil ik me verder in verdiepen en bekwamen rondom het jonge kind?

Hoe kan ik een netwerk binnen onze stichting op het gebied van jonge kind kunt aansturen? Hoe organiseer ik netwerkbijeenkomsten binnen onze stichting om van en met elkaar te leren?

Icon programma Programma

De thema’s en de inhoud bepalen we samen. Het netwerk brengt casussen in, we wisselen informatie en ervaringen uit middels intervisie en thematafels die we van te voren afspreken. Af en toe doet de docent op eigen initiatief of op aanvraag een aanbod voor verdiepende professionaliseringsonderwerpen. Er kunnen sprekers worden uitgenodigd, verdiepende workshops worden georganiseerd of we gaan op bezoek bij locaties met een inspirerende speelleeromgeving. De inhoud van de netwerkactiviteiten ligt dus niet vast en dit zal steeds in overleg met de deelnemers van het netwerk worden afgestemd. Voorop staat dat we elkaar blijven enthousiasmeren en motiveren om het beste voor het jonge kind na te streven.

Icon studiebelasting Studie­belasting

In een schooljaar komt het netwerk een aantal keer bij elkaar op een woensdagmiddag/avond.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Om je aan te kunnen melden voor het Netwerk Specialisten Jonge kind is het noodzakelijk dat je de post-hbo-opleiding Specialist Jonge Kind hebt gevolgd.

Icon kosten Kosten

Kosten Schooljaar 2020-2021:

3 netwerkbijeenkomsten: € 195,00
2 verdiepingsbijeenkomsten: € 140,00
3 netwerk- en 2 verdiepingsbijeenkomsten: € 320,00

Voor specifieke professionaliseringsactiviteiten zoals het volgen van workshops of lezingen, kan een extra bijdrage worden gevraagd.

Icon planning Planning

Bijeenkomsten zijn vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur

Planning voor schooljaar 2020-2021:

  • netwerk: woensdag 23 september 2020
  • verdieping: woensdag 25 november 2020
  • netwerk: woensdag 27 januari 2021
  • verdieping: woensdag 17 maart 2021
  • netwerk: woensdag 26 mei 2021

Icon extra-informatie Extra informatie

In een netwerk komen vakspecialisten samen om te blijven professionaliseren en leren van elkaar en nieuwe ontwikkelingen op een aandachtsgebied. Men leert van elkaar, verdiept zich in nieuwe ontwikkelingen of beleid. Zij weten wellicht ook wat de individuele scholen binnen de stichting nodig hebben op dit aandachtsgebied en kunnen netwerkbijeenkomsten gaan organiseren om van en met elkaar te leren.

Je kunt bij KPZ deelnemen aan: