Netwerk Coördinatoren Wetenschap en Technologie

Je hebt de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoeken en Ontwerpen leren, Coach Wetenschap en Technologie gevolgd. Met deze opleiding heb je geleerd hoe je het onderzoekend en ontwerpend onderwijs op gebied van wetenschap en technologie voor kinderen zichtbaar kunt maken in jouw schoolorganisatie. Het neerzetten van de rol van coördinator vraagt de nodige aandacht. Eigenlijk begint dit proces pas na de opleiding. Je begint enthousiast met activiteiten in jouw school en zult tegen verschillende zaken aanlopen.

Icon inhoud Inhoud

In het netwerk Coördinatoren Wetenschap en Technologie kun je jouw ervaringen inbrengen en leren van de ervaringen van andere specialisten. Ook worden actuele thema’s ingebracht door de docent van KPZ, Petra Hendrikse. Een netwerk maak je met elkaar door samen te komen op een paar momenten in het schooljaar en dan te geven en te nemen.

Het doel van het netwerk is ervaringen uitwisselen en leren van en met elkaar rondom het onderwerp W&T. Hoe geef ik daadwerkelijk invulling aan mijn rol als coördinator? Hoe ga ik om met weerstand? Ook kunnen we ons gaan verdiepen in het doen van bedrijfsbezoeken. Waar wil ik me verder in verdiepen en bekwamen rondom onderzoekend en ontwerpend leren? Hoe kan ik een netwerk binnen onze stichting op dit aandachtsgebied aansturen? Hoe organiseer ik netwerkbijeenkomsten binnen onze stichting om van en met elkaar te leren?

Icon programma Programma

De thema’s en de inhoud bepalen we samen. Het netwerk brengt casussen in, we wisselen informatie en ervaringen uit middels intervisie en thematafels die we van te voren afspreken. Af en toe doet de docent op eigen initiatief of op aanvraag een aanbod voor verdiepende professionaliseringsonderwerpen. Er kunnen sprekers worden uitgenodigd, verdiepende workshops worden georganiseerd of we gaan op bezoek bij locaties met een inspirerende speelleeromgeving. De inhoud van de netwerkactiviteiten ligt dus niet vast en dit zal steeds in overleg met de deelnemers van het netwerk worden afgestemd. Voorop staat dat we elkaar blijven enthousiasmeren en motiveren om het beste voor leerlingen na te streven.

Icon studiebelasting Studie­belasting

In een schooljaar komt het netwerk drie keer bijeen op een woensdagmiddag/avond. Al naar gelang de behoefte kan hiervan worden afgeweken.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Om je aan te kunnen melden voor het Netwerk is het noodzakelijk dat je de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpen leren, coach Wetenschap en Technologie hebt gevolgd.

Icon planning Planning

Planning 2020-2021 volgt.

Icon kosten Kosten

Kosten Schooljaar 2020-2021:

  • 3 netwerkbijeenkomsten: € 195,00
  • 2 verdiepingsbijeenkomsten: € 140,00
  • 3 netwerk- en 2 verdiepingsbijeenkomsten: € 320,00

Voor specifieke professionaliseringsactiviteiten zoals het volgen van workshops of lezingen, kan een extra bijdrage worden gevraagd.

Icon extra-informatie Extra informatie

In een netwerk komen vakspecialisten samen om te blijven professionaliseren en leren van elkaar en nieuwe ontwikkelingen op een aandachtsgebied. Men leert van elkaar, verdiept zich in nieuwe ontwikkelingen of beleid. Zij weten wellicht ook wat de individuele scholen binnen de stichting nodig hebben op dit aandachtsgebied en kunnen netwerkbijeenkomsten gaan organiseren om van en met elkaar te leren.

Je kunt bij KPZ deelnemen aan: