Dalton Intern Begeleider

De opleiding Dalton Intern Begeleider leert je verder kijken dan de scores op cognitieve vaardigheidstoetsen. Vanuit de visie kindgericht werken is er oog voor de ontwikkeling van het kind als geheel.

Icon inhoud Inhoud

Je ontwikkelt een coachende en ondersteunende rol, die bijdraagt tot het gehoor geven aan de oproep van Helen Parkhurst: ‘Doe recht aan ieder kind!’. Je leert hoe je de gesprekken met leraren, de leerlingbespreking, de groepsanalyses, oudergesprekken en het overleg met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs volgens de kindgerichte visie kan inrichten. Ook is er aandacht voor de wijze waarop de leerling meer wordt betrokken bij de ontwikkeling van speciale individuele arrangementen en de school (als leergemeenschap): de beweging gaat praten over leerlingen naar praten met leerlingen.

Icon programma Programma

Naast het gedachtegoed van Helen Parkhurst en hedendaagse inzichten, maken we kennis met de nieuwste ontwikkelingen, organisatievormen en praktische oplossingen. Onderzoek, experimenteren en reflecteren zijn vast onderdeel van de bijeenkomsten.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding wordt verdeeld over één schooljaar en bestaat uit tien à twaalf dagdelen van drie uur. De opleiding heeft een studiebelasting van totaal 168 uur (6 ECTS-credits).

 • Tien à twaalf cursusdagdelen van drie uur
  30 uur
 • Literatuur
  40 uur
 • Onderzoek in de school
  25 uur
 • Experimenten
  26 uur
 • Vier intervisiebijeenkomsten van drie uur
  12 uur
 • Zelfstandig werken aan studie/ portfolio
  30 uur
 • Eindpresentatie portfolio
  5 uur

Opkomstverplichting van minimaal 80% = 134 uur van 168 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je moet voor deze opleiding werkzaam zijn als Intern Begeleider op een daltonschool en je hebt een gecertificeerde IB-opleiding (bijna) hebben afgerond.

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen € 1.065,- per deelnemer.

Icon planning Planning

We gaan starten met de opleiding dalton coördinator eerste jaar én de opleiding dalton Intern Begeleider!

We mogen gaan doen wat we al langer wilden: een gezamenlijke opleiding IB en DC én een samenwerking tussen de Thomas More en de KPZ : volop de gelegenheid om met en van elkaar te leren en te ontwikkelen.
Daarbij zullen we zeker recht doen aan de verschillen. Met andere woorden: “samen waar het kan, apart waar het nodig is!”

Beide opleidingen sluit je af met een portfolio en een presentatie. Vervolgens ontvang je het certificaat Dalton Ib-er of het bewijs van deelname eerste jaar daltoncoördinator.
Beide geven toegang tot het tweede jaar dalton coördinator, dat je afsluit met behalen van het certificaat.

De bijeenkomsten zullen plaats vinden op woensdagmiddag en/of avond.

We starten op 20 november om 14.00 in Driebergen.
Hotel De Bergse Bossen Traaij 299, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg
(voor eten wordt gezorgd!)

Inschrijven is nog mogelijk!

Voorlopige planning, deze zal, tijdens de eerste bijeenkomst, definitief worden vastgesteld.

20 november 2019: bijeenkomst 1&2 voor IB en DC
8 januari 2020: bijeenkomst 3&4 voor IB en 3 voor DC
18 maart 2020: bijeenkomst 5&6 voor IB en 4&5 voor DC
15 april 2020: bijeenkomst 7&8 voor IB en 6 voor DC
3 juni : slotbijeenkomsten: 9&10 voor IB en 7&8 voor DC
tijden (ook die kunnen nog worden aangepast aan de behoefte):  14.00 – 17.00 uur en 17.30 – 20.30 uur

Icon extra-informatie Extra informatie

Certificaat
De opleiding wordt bezegeld met een officieel certificaat tot dalton intern begeleider van de Nederlandse Dalton Vereniging.

Deze opleiding geeft toegang tot het tweede jaar dalton coördinator, dat je afsluit met behalen van het certificaat daltoncoördinator van de Nederlandse Dalton Vereniging.

 

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalton KPZ: 038 4257620 of dalton@kpz.nl.

Aanbevolen literatuur
Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie / Hans Wencke & Roel Röhner Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, 2013

Nu in de aanbieding! Bestel het boek hier.