Dalton Intern Begeleider

De opleiding Dalton Intern Begeleider leert verder kijken dat de scores op cognitieve vaardigheidstoetsen. Vanuit de visie kindgericht werken is er oog voor observaties van de sociale emotionele ontwikkeling.

Icon inhoud Inhoud

Je ontwikkelt een coachende en ondersteunende rol, die bijdraagt tot het gehoor geven aan de oproep van Helen Parkhurst: ‘Doe recht aan ieder kind!’. Je leert hoe gespreken met de leraren, de leerlingbespreking, de groepsanalyses, oudergesprekken en het overleg met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs volgens de kindgerichte visie kan inrichten. Ook is er aandacht voor de wijze waarop de leerling meer wordt betrokken bij de ontwikkeling van speciale individuele arrangementen en de school (als leergemeenschap): de beweging gaat praten over leerlingen naar praten met leerlingen.

Icon programma Programma

Naast het gedachtegoed van Helen Parkhurst en hedendaagse inzichten, maken we kennis met organisatievormen en praktische oplossingen. Onderzoek, experimenteren en reflecteren zijn vast onderdeel van de bijeenkomsten.

Ook coaching en (kind)gesprekken staan op het programma. Er is een vaste opleider, die ondersteund wordt door het maatwerkteam van KPZ, daar waar gewenst wordt een ‘expert’ ingezet.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding wordt verdeeld over één schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal 168 uur (6 ECTS-credits).

 • tien à twaalf cursusdagdelen van drie uur
  30 uur
 • Literatuur
  40 uur
 • Onderzoek in de school
  25 uur
 • Experimenten
  26 uur
 • vier intervisiebijeenkomsten van drie uur
  12 uur
 • Zelfstandig werken aan studie/ portfolio
  30 uur
 • Eindpresentatie portfolio
  5 uur

Totaal (opkomstverplichting van minimaal 80%): 168 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De deelnemer is werkzaam als Intern Begeleider op een Daltonschool en heeft een gecertificeerde IB-opleiding (bijna) afgerond.

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen € 895,- per deelnemer.

Icon planning Planning

De opleiding bestaat uit tien à twaalf dagdelen van drie uur. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. De eerste bijeenkomst is in Driebergen. De overige bijeenkomsten zijn op scholen. Bekijk hier de data:

 • 14 september 2018: bijeenkomst 1/2 in Driebergen

College en intervisie:

 • 2 november 2018: bijeenkomst 3
 • 7 december 2018: bijeenkomst 4
 • 8 februari 2019: bijeenkomst 5/6
 • 12 april 2019: bijeenkomst 7
 • 10 mei 2019: bijeenkomst 8

College en eindpresentaties:

 • 21 juni 2019

Icon extra-informatie Extra informatie

Deze opleiding is nieuw: samen maken we, luisterend naar de behoefte van de deelnemers, het programma!

Aanbevolen literatuur
Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie / Hans Wencke & Roel Röhner Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, 2013

Nu in de aanbieding! Bestel het boek hier.