Dalton Leidinggevende PO

De opleiding dalton leidinggevende is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot dalton leidinggevende. Met als theoretische ondergrond het gedachtegoed van Helen Parkhurst en de Golden Circle van Simon Sinek, worden in de opleiding de kernwaarden behandeld en vertaald naar de dagelijkse daltonpraktijk.

Icon inhoud Inhoud

Bij deze opleiding is het parallelliteitprincipe leidend: de kennis, vaardigheden en attitude die verwacht mag worden van de daltonleraar ten aanzien van de leerlingen, mag na de opleiding verwacht worden van de dalton leidinggevende ten aanzien van het team.

Dalton is geen methode, maar een manier van denken en leven. Daar waar we tegen de leraren zeggen: ‘alles wat een kind kan, moet jij doen’ geldt voor de leidinggevende: ‘alles wat jouw team kan…’ en ‘directies zonder vrees, die al handelend durven te leren en dat steeds ‘passender’ gaan doen’. Samen onderzoeken we wat deze uitspraken betekenen voor het dagelijks handelen, de keuzes die er gemaakt moeten worden en de verantwoordelijkheid die we daarvoor moeten nemen. De intervisiemomenten en de ruimte die tijdens de bijeenkomsten wordt gegeven tot ontmoeting, samen leren, zijn een meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast nemen we kennis van de (nieuwste) ontwikkelingen en hoe die zich verhouden tot de visie op daltononderwijs.

 

Icon programma Programma

De opleiding dalton leidinggevende bestaat uit een tweedaagse, vijf hele dagen en vier intervisiemomenten en richt zich op de kennis en vaardigheden van de leidinggevende. We verwachten dat je een schoolleidersopleiding hebt gevolgd en werkzaam bent als leidinggevende in het daltononderwijs.

Tweedaagse
Tijdens de tweedaagse onderzoeken we de oorsprong en kern van het daltononderwijs en de bedoeling van Helen Parkhurst. De visie van dalton en de deelnemers wordt zichtbaar. Tevens wordt een start gemaakt met de persoonlijke leervragen.

Dag 3 t/m 6
Het programma heeft als basis de vijf kernwaarden. De volgorde waarin deze ter tafel komen wordt in overleg en naar behoefte van de deelnemers opgesteld.

In de tijd die tussen de bijeenkomsten zit wordt verwacht dat er intervisie plaats vindt. De intervisiegroepen worden tijdens de tweedaagse gevormd. Collegiale consultatie kan onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst.

Na elke bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht verstrekt. Daarbij valt te denken aan:

 • een opdracht waarbij het ‘geleerde’ in de praktijk wordt geoefend;
 • een voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst;
 • het lezen van literatuur;
 • een onderzoek in de school.

 

Dag  7: presentaties
De eindopdracht bestaat uit:

 • een persoonlijk portfolio;
 • een presentatie van een werkelijke verandering in de school.

Het portfolio en de presentatie worden beoordeeld door de docenten.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding wordt verdeeld over één schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal 121 uur (4 ECTS-credits)

 • bijeenkomst 1 & 2 (tweedaagse)
  14 uur
 • vier bijeenkomsten van zes uur
  24 uur
 • slotdag
  6 uur
 • drie intervisiemomenten van drie uur
  9 uur
 • literatuur en zelfstudie
  32 uur
 • huiswerkopdrachten/portfolio
  36 uur

Opkomstverplichting van minimaal 80% = 97 uur van 121 uur

Icon kosten Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 1.400,- per deelnemer.

Icon planning Planning

De start-tweedaagse en de slotbijeenkomst vinden plaats bij een hotel centraal gelegen in het land. De locatie(s) van de overige bijeenkomsten worden bepaald in overleg met de deelnemers.

De opleiding start bij voldoende deelname in het najaar van 2020.

Icon extra-informatie Extra informatie

Registratie bij het Schoolleidersregister
Deze opleiding is geregistreerd bij het schoolleidersregister primair onderwijs.

De opleiding tot dalton leidinggevende is gecertificeerd en opgenomen in het Schoolleidersregister zodat schoolleiders deze kunnen selecteren t.b.v. het afronden van het professionaleringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ en het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’(uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalton KPZ: 038 4257620 of mail naar dalton@kpz.nl.

Icon extra-informatie Extra informatie

Aanbevolen literatuur
Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie / Hans Wencke & Roel Röhner Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, 2013
Nu in de aanbieding! Bestel het boek hier.