Waar denk je aan bij de woorden ‘godsdienst’ en ‘levensbeschouwing’?

Geplaatst op 19 november 2019 Auteur: Carolina Blanken

De vraag ‘waar denk je aan bij de woorden ‘godsdienst’ en ‘levensbeschouwing’?’ roept bij onze studenten aan het begin van hun opleiding veel verschillende beelden en emoties op. Eerlijk is eerlijk, die zijn lang niet altijd positief. Toch vinden wij het van groot belang dat het vakgebied dat gaat over godsdienst, levensbeschouwing en identiteit juist in deze tijd een prominente plek heeft in het curriculum op KPZ. Inhoudelijk draagt het bij aan het formuleren van antwoorden op twee urgente maatschappelijke vragen, die ook in onze gesprekken met studenten steeds weer naar voren komen. De eerste is: Hoe kunnen leraren omgaan met (religieuze) diversiteit in de klas? En vooral de vraag die hieronder ligt: Wat verbindt ons (nog)? De tweede is: Hoe kun je een plek geven aan existentiële vragen die voortkomen uit de ervaringen van de leerlingen? In de postmoderne maatschappij zijn de traditionele zingevende verhalen weggevallen. Het gevolg hiervan is dat mensen zelf op zoek moeten naar een antwoord op de levensvragen die zij tegenkomen. Het persoonlijk formuleren van een antwoord hierop is essentieel om te komen tot waardevolle samenlevingen, zowel op landsniveau als op klasniveau. Dat deze twee vragen breder leven dan alleen in onze klaslokalen, stelde ook Erik Renkema onlangs in Trouw (Renkema, 2019).

Bron
Veerkracht 16-3, 2019

Lees hier het hele artikel.

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon