Kom maar met gedichten en verhalen

Geplaatst op 12 juni 2018 Auteurs: Ben Bouwhuis, Ietje Pauw

In 2008 is het lectoraat Reflectie en Retorica van Katholieke Pabo Zwolle gestart met een verhalenproject op twee basisscholen. Het uitgangspunt bij dit driejarige project was het vertellen, verzinnen en schrijven van verhalen. Na deze drie jaar bleek dat de meeste leerlingen in staat waren een verhaal te structureren en gebeurtenissen op een passende wijze weer te geven. De aandacht voor tijd, ruimte en personages bleef echter wat achter, ondanks het benadrukken van deze aspecten in de lesbeschrijvingen. In de praktijk bleek dat het vormgeven van modelgedrag door de leraren, het gerichter geven van feedback en het begeleiden van de revisiefase nog meer aandacht vereist. Vanuit deze conclusies zijn we de laatste jaren bezig geweest om een didactisch kader voor het creatief schrijven te ontwikkelen en deze didactische uitgangspunten in de praktijk uit te proberen. In dit boek wordt zowel dit kader als de lespraktijk belicht.

Ben Bouwhuis
Ietje Pauw

Bron
KPZ, Zwolle, 2017

Download het boek hier

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon