Eerste 38 Pedagogisch Professionals Kind en Educatie studeren af

Geplaatst op 25 september 2018

Tijdens een feestelijke diploma-uitreiking in de aula van Katholieke Pabo Zwolle ontvangen de studenten op woensdag 26 september hun felbegeerde diploma voor de nieuwe tweejarige hbo-opleiding associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE).

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) heeft in samenwerking met hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting en Landstede Kinderopvang de associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie ontwikkeld. De opleiding is gericht op mbo-4 studenten of mbo-opgeleiden van de opleiding Onderwijsassistent, (specialistisch) Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk of BOS-medewerker. De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp.

Goede kansen op de arbeidsmarkt
De ad-opleidingen worden in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en bieden goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Anne Looijenga, directeur Centrum voor Ontwikkeling van KPZ: ‘Nu al valt ons op dat een heel aantal van de studenten nieuwe banen krijgt aangeboden met daarbij aangepaste salariëring, omdat het werkveld de meerwaarde ervaart van deze student.’ Ad-opleidingen kenmerken zich doordat theorie en praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden verbonden. Binnen het vakgebied wordt er theoretische kennis opgedaan en praktische vaardigheden worden ontwikkeld in de praktijk.

Unieke samenwerking
Afhankelijk van het onderwerp krijgen de studenten op KPZ les van docenten vanuit de samenwerkende onderwijsorganisaties (KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede of Menso Alting). Ook worden er gastlessen verzorgd door experts vanuit het werkveld. Opleidingsmanager Vivian Tevreden: ‘Door samen te werken leren we de taal van elkaar kennen, zodat we studenten het goede voorbeeld geven in interprofessioneel werken. We zijn heel trots op de eerste lichting afgestudeerden en dat gaan we uitgebreid vieren.’

De ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie is ontwikkeld door Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), Hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting en Landstede Kinderopvang in samenwerking met werkgevers in de kinderopvang, het onderwijs (po, vo, vso en mbo) en maatschappelijke instellingen (jeugdzorg en sociaal werk). In september 2016 startte de opleiding met 75 studenten in drie groepen. Momenteel studeren 165 studenten aan deze opleiding.

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon