Taalcoördinator

Als coördinator taal bewaak je de kwaliteit van het taalonderwijs, je bent vraagbaak voor het team en stimulator op het gebied van taal en leesonderwijs. Je bent bovendien degene die de veranderingen planmatig aanpakt. Eén op de vier basisscholen heeft een taalcoördinator. Deze functie is niet meer weg te denken uit het onderwijs.

Icon inhoud Inhoud

In de post-hbo-opleiding Taalcoördinator draait het om het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden. Het betreft de inhouden en didactiek van de verschillende taaldomeinen: mondelinge taalontwikkeling, schrijven en lezen. Daarbij worden steeds verschillende invalshoeken gehanteerd: onderwijs ontwerpen vanuit leerlijnen, didactiek, het creëren van een rijke leeromgeving, samenhang met andere gebieden zoals burgerschapsvorming en wereldoriëntatie, 21e eeuwse vaardigheden en evalueren en toetsen. De pijlers van interactief taalonderwijs vormen de basis. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de rolontwikkeling van de taalcoördinator, waarbij leiderschap en innovatie belangrijke thema’s zijn.

In de opleiding is aandacht voor de volgende taken van de taalcoördinator:

  • De taalcoördinator als excellente taalleraar;
  • De taalcoördinator als begeleider en gesprekspartner voor team(leden);
  • De taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid.

 

De ontwikkeling van de taalcoördinator verloopt in verschillende stadia, van beginnende tot gevorderde taalcoördinator. Reflectie op de eigen ontwikkeling is daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. De deelnemer toont aan het eind van de opleiding op basis van een ontwikkelportfolio aan dat hij voldoende leeruitkomsten heeft behaald binnen de drie rollen. Daarnaast schrijft de deelnemer een taalbeleidsplan. Op basis van deze documenten worden in een eindgesprek de parels en puzzels besproken.

Er is voor gekozen om de opleiding voortdurend te verbinden met de praktijk waarin de taalcoördinator werkt. De deelnemer gaat tijdens de opleiding aan de slag met het gericht verbeteren van het taal(gericht)onderwijs. Omdat dit de organisatie van de school raakt, is de betrokkenheid van de schoolleiding van belang. De opleiding start met een groepsintake, waaraan zowel de deelnemers als de schoolleiders deelnemen. De taalcoördinator voert activiteiten uit in de eigen school.

Docent
Veronique Damoiseaux (KPZ)
Anette de Groot-Kuppens (Windesheim)

Icon programma Programma

De opleiding omvat in totaal vijftien bijeenkomsten met een contacttijd van vier uur. De opleiding is verdeeld in verschillende taalblokken (mondelinge taalontwikkeling, schrijven, lezen). Van de deelnemer wordt verwacht dat hij bijeenkomsten voorbereid door het bestuderen van literatuur en het uitvoeren van praktijkopdrachten (zes uur). Daaraan parallel loopt de leerlijn Leiderschap en Innovatie, waarin aandacht wordt besteed aan:

  • Professionele identiteit en richting geven (basiskennis verandermanagement en werken aan een taalvisie);
  • Veranderprocessen  en teamvorming (het team in beeld);
  • Ontwerpen en mensen ontwikkelingen (omgaan met veranderingsbereidheid);
  • Focussen en borgen (implementeren, gespreksvaardigheden).

Icon studiebelasting Studie­belasting

Studiebelasting: 300 uur (inclusief intake, vijftien bijeenkomsten, literatuurstudie, praktijkopdrachten, beleidsplan, portfolio en eindgesprek).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Voor wie?
Leraren (speciaal) basisonderwijs

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (niveau 6)

Icon kosten Kosten

De kosten voor schooljaar 2020-2021 bedragen € 2.760,- exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag. De opleiding is verspreid over anderhalf schooljaar. De intakegesprekken vinden plaats in het najaar van 2020. De bijeenkomsten starten vanaf januari 2021. Het rooster volgt z.s.m.

Icon extra-informatie Extra informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling:
038 – 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

LPNPO Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000 betaal je netto € 1.015 (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst.