Specialist Jeugdliteratuur

Als specialist jeugdliteratuur beschik je over inhoudelijke kennis van recent verschenen boeken voor kinderen van 4 – 13 jaar en ben je in staat om kwaliteits-
oordelen te verschaffen. Ook kun je je collega’s inspireren en adviseren hoe jeugdliteratuur op een structurele manier een stimulerende plek in het curriculum in kan nemen.
Je weet hoe je jeugdliteratuur kunt gebruiken in verschillende lessen: vanuit een schoolbrede visie zet je diverse boeken als startpunt van een leereenheid in en zorg je ervoor dat het boek een volwaardige plek in het leren inneemt:
– om nieuwsgierigheid naar het onderwerp op te wekken en te prikkelen tot het verrichten van nader onderzoek;
– om de beleving van het onderwerp te versterken;
– als (thematisch) anker voor het onderwerp dat volgt.

Icon inhoud Inhoud

Het leesonderwijs wordt in het onderwijs van veel scholen heel technisch ingevuld. Echter, kinderen worden dan wellicht een technisch vaardigere lezer, maar begrijpen ze wat ze lezen en weten ze er ook van te genieten? Ook is er in toenemende mate sprake van expliciet woordenschatonderwijs, deels veroorzaakt doordat kinderen de rijke taal in boeken in toenemende mate missen. Rijke voorbeeldtaal helpt bij het verwerven van een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

In de opleiding is uitgebreide aandacht voor het inzetten van jeugdliteratuur bij het helpen vormen van een nieuwsgierige, open en kritische blik op de wereld en haar bewoners. Elke bijeenkomst start vanuit een verhaal(fragment) en in elke bijeenkomst staat een recent jeugdboek centraal. Na tien bijeenkomsten is er een afsluitende middag waarbij de deelnemers elkaar hun meesterstuk presenteren.

Icon programma Programma

Gedurende de bijeenkomsten blijkt hoe de inzet van kinderboeken een meerwaarde kan hebben boven het reguliere methodisch werken. Aan de hand van gevarieerde werkvormen komen verschillende onderwerpen aan bod: naast visievorming en kunsteducatie is er ook aandacht voor de ondersteuning die leesbevordering kan bieden bij taalverwerving, het creatief schrijven, bij het technisch leren lezen, bij begrijpend/studerend lezen, bij wereldoriëntatie en bij beleid maken.

Docent
Hugo van den Ende

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding omvat tien bijeenkomsten van elk drie uur, één bijeenkomst per drie/vier weken. De afsluitende, elfde bijeenkomst duurt vier uur en is gereserveerd voor de presentaties van de meesterstukken. In overleg met de deelnemers vindt deze elfde bijeenkomst desgewenst nog voor of juist na de zomervakantie plaats – totaal 34 uur.

De gemiddelde studiebelasting voorafgaand aan de bijeenkomsten is ongeveer vijf uur – totaal 50 uur; richttijd voor het uitwerken van het meesterstuk: twintig uur.

De totale studiebelasting inclusief contacttijd bedraagt 104 uur.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

 • Relevante hbo-opleiding (niveau 6): met name pabo of opleiding tot (jeugd)bibliothecaris
 • Cursus Open Boek gevolgd (40 uur) of bereid zelfstandig zich de stof van deze cursus eigen te maken aan de start van de opleiding – het cursusboek ontvangt iedere deelnemer samen met een doos vol recente jeugdliteratuur tijdens de eerste bijeenkomst.
 • Werkzaam als leraar (speciaal) basisonderwijs of voorzien in de mogelijkheid om praktijk-
  onderzoek te doen op een reguliere basisschool of speciaal onderwijsschool (4-12 jaar)

Icon kosten Kosten

De kosten voor schooljaar 2020-2021 bedragen € 1.700,- per deelnemer inclusief een boekenpakket van twintig recent uitgegeven jeugdboeken, het studieboek behorende bij de cursus Open Boek en een cursusmap met aanvullende materialen. Bekijk hier de literatuurlijst.

Icon planning Planning

De 10 bijeenkomsten vinden plaats op KPZ op de woensdagmiddag van 14.30 -17.30 uur.

Klik hier voor het rooster voor schooljaar 2020-2021 in pdf

Het rooster 2020-2021:

 1. woensdag 16 september 2020
 2. woensdag 7 oktober 2020
 3. woensdag 4 november 2020
 4. woensdag 25 november 2020
 5. woensdag 9 december 2020
 6. woensdag 6 januari 2021
 7. woensdag 3 februari 2021
 8. woensdag 3 maart 2021
 9. woensdag 7 april 2021
 10. woensdag 19 mei 2021
 11. woensdag 23 juni 2021

Icon extra-informatie Extra informatie

Tijdens de afsluitende bijeenkomst presenteert elke deelnemer in een korte presentatie concrete didactische uitwerkingen vanuit een zelfgekozen jeugdboek – een deel van die uitwerkingen is ook in de praktijk van de school toegepast. Twee weken voor de slotbijeenkomst is het meesterstuk waarop de presentatie is gebaseerd, schriftelijk ingeleverd bij de docent.

Vol van Lezen is een landelijke opleiding in samenwerking met diverse andere pabo’s, Stichting Lezen en Stichting Vol van Leren.

  

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.