Schoolontwikkeling en teamcoaching

Alle activiteiten die het team onderneemt om de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leraren te versterken noemt men schoolontwikkeling. Dit is een continu proces. De school is een lerende organisatie die werkt aan duurzame ontwikkelingen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Niet omdat het niet op orde is, maar om elke dag een beetje beter te worden.

Icon inhoud Inhoud

Werken aan duurzame ontwikkelingen doet een team planmatig en doelgericht met criteria voor succes. Door de kwaliteit te evalueren, komen ontwikkelpunten in beeld. Dit kan op het gebied van leiderschap, vak inhouden, vaardigheden van leraren of teamcoaching.

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces en is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams, met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Het maakt belemmerende patronen zichtbaar en daar bevindt zich de sleutel tot de gewenste verandering.

Teamcoaching kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

  • de communicatie binnen de school/organisatie;
  • de onderlinge samenwerking en verhoudingen;
  • de zelfsturing van het team;
  • het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid;
  • het nemen van verantwoordelijkheid;
  • resultaatgericht gaan werken.

Uiteindelijk leert het team de eigen ontwikkeling te sturen.

Icon programma Programma

In een intakegesprek wordt de vraag verkend en wordt in overleg bepaald uit hoeveel bijeenkomsten het traject zal bestaan en welk resultaat gewenst is.

In overleg met de teamcoach worden de doelen bepaald. Het type coaching en de werkvormen worden afgestemd op de coachingsvraag.

Werkwijze
Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige acties.
Door middel van diverse activiteiten gaat het team gezamenlijk aan de slag om te leren effectief samen te werken. Verschillende teamleden kunnen dan hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Er zijn zes tot tien bijeenkomsten van 1,5 uur. De data worden aan het begin van het traject in overleg gepland.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Tijdens het intakegesprek wordt de coachingsvraag verkend.

Icon kosten Kosten

In een traject van zes bijeenkomsten van 1,5 uur zijn de kosten € 2.600,- bij deelname van vijftien teamleden. Indien er meer dan vijftien teamleden zijn, verzorgen twee teamcoaches het traject en kost dit € 3.788,-.

Icon planning Planning

De data worden door de coach in overleg met de deelnemers aan het begin van het traject gepland.

Icon extra-informatie Extra informatie

De coach is bij LVSC (Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching) of elders bij een erkende instantie geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria.