IRIS Connect

Ben je bewust van je eigen didactisch handelen? Wil je je eigen handelen als leraar versterken? Zou je tips willen om het contact met leerlingen te verbeteren? Loop je tegen problemen aan in de groep en weet je niet goed waardoor dat komt?
IRIS Connect is een feedbacksysteem dat je hiervoor kunt inzetten. Je kunt IRIS Connect op meerdere manieren gebruiken, afhankelijk van jouw eigen behoeften en context.

Icon inhoud Inhoud

IRIS Connect zet video-technologie als feedbacksysteem in voor de ontwikkeling van leraren. Het geeft leraren op een heel eenvoudige manier de mogelijkheid hun eigen lessen op te nemen. Niemand zit achter in de klas, leerlingen worden niet afgeleid en de les vindt op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats. Door het inzetten van tablets waarmee leraren zichzelf en de groep kunnen filmen, kan het gegeven onderwijs worden teruggekeken. Doordat de leraar een microfoontje draagt met een zender volgt de tablet de leraar, waardoor hij of zij de hele tijd in beeld blijft en de leraar goed verstaanbaar is. De gemaakte video’s worden automatisch geüpload naar een beveiligde cloud, een platform.  Dit is een cloud-based omgeving die vanaf elke plaats en op elk moment te bereiken is. Leraren zetten hierdoor hun eigen ‘video bibliotheek’ op en kunnen deze lessen delen met collega’s. Op deze wijze worden elkaars lessen geanalyseerd. Reflectie en feedback krijgen zo een zinvolle betekenis.

Achtergrond en onderbouwing
IRIS Connect is ontwikkeld in Engeland bij de professionalisering van schoolteams. IRIS Connect heeft een bewezen positieve invloed op het lesgeven en op het leren. Het zorgt voor een voortdurende professionele ontwikkeling op basis van vertrouwen en samenwerken. Er vindt een objectieve reflectie plaats en moedigt collegiale consultatie aan tussen leraren en scholen. Ook worden coaching- en mentorvaardigheden versterkt. 94% van de leraren die IRIS Connect gebruikt, geeft aan dat hun lesgeven is verbeterd. 81% geeft aan dat IRIS Connect een positief effect heeft op de samenwerking, 88% zegt dat hun zelfvertrouwen is verbeterd (Preston, 2014).

Voordelen IRIS Connect:

 • je maakt zelf de opname van jouw les om te observeren, te analyseren, feedback te ontvangen en te delen;
 • je hebt de regie over je eigen professionele ontwikkeling;
 • goede kwaliteit en combinatie van film en geluid;
 • je werkt in een veilige encrypte cloud omgeving;
 • filmpjes delen wanneer en met wie jij wilt.

Icon programma Programma

 1. Als je IRIS Connect wilt inzetten, maak je eerst een account aan in het beveiligde platform. Om jezelf te filmen heb je een Discovery Kit nodig. De kit kun je lenen op KPZ of jouw school schaft zelf een kit aan. Het is ook mogelijk om met je eigen device te filmen, maar daarmee kun je niet van alle functionaliteiten binnen IRIS Connect gebruik maken.
 2. Voordat je start met het opnemen, bedenk je wat je leer- of kijkvraag is. Als je de opname hebt gemaakt en hebt geüpload in het beveiligde platform kun je beginnen met reflecteren of de opname delen met een ander. In IRIS Connect zijn verschillende mogelijkheden die jij kunt gebruiken om te reflecteren op je eigen handelen, afhankelijk van jouw leervraag.
 3. Je neemt meerdere momenten op waarop jezelf, alleen of met een coach, reflecteert.

 

Enkele voorbeelden waarbij je IRIS Connect kunt gebruiken, zijn:

 • Op je eigen handelen reflecteren door middel van IRIS Connect, waarbij je zelf filmbeelden kiest om (live) te delen met teamgenoten of een coach. Indien je een coach inzet, maak je vooraf kennis met elkaar en bepaal je een coachingsvraag of kijkvraag. De coach helpt op afstand via het digitale platform vervolgens bij de reflectie en geeft feedback waardoor je jouw didactisch- en pedagogisch handelen zult gaan versterken. De coaching vindt plaats zolang dit gewenst is.
 • IRIS Connect inzetten als middel om te bewijzen dat je over bepaalde competenties bezit of competenties hebt ontwikkeld.
 • Bij de implementatie van een nieuwe methodiek of aanpak kunnen filmbeelden tussen collega’s gedeeld worden om te zien wat de vorderingen zijn in de groepen zonder dat men bij elkaar op groepsbezoek gaat. Tijdens teambijeenkomsten of intervisie kunnen de filmbeelden uit IRIS Connect gebruikt worden.

 

Docent
Ilse Halfwerk

Icon studiebelasting Studie­belasting

Investering
Bij de intake wordt de leervraag scherp gesteld. Daarna wordt samen met jou gekeken welke vervolgstappen daarbij passend zijn, in de vorm van bijvoorbeeld coaching, workshops of een trainingstraject. Afhankelijk van de leervraag kan de aanpak worden bijgesteld.

Voorwaarden voor gebruik
Als je IRIS Connect wilt gaan gebruiken, is het van belang om van tevoren goed na te denken waarvoor je het wilt gebruiken en waar je gericht naar gaat kijken. Een duidelijke kijkvraag is essentieel om het leerpotentieel te bereiken. IRIS Connect is gebruiksvriendelijk en vraagt geen speciale technische vaardigheden.

Icon kosten Kosten

De kosten om IRIS Connect zelf te gebruiken zijn afhankelijk van de manier waarop je dat wilt doen en welke afspraken er met partners zijn. Neem hierover contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hieraan zijn verbonden.

Icon planning Planning

Je kunt op elk gewenst moment beginnen met IRIS Connect. Data voor coaching of bijeenkomsten worden voorafgaand in overleg gepland.

Icon extra-informatie Extra informatie

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Ilse Halfwerk, coördinator IRIS Connect vanuit KPZ, via i.halfwerk@kpz.nl.

Literatuurlijst
Preston, C. (2014). Innovation in Teaching and Learning: Using web enabled video technology to build professional capital through reflective practice, coaching and collaboration. (Iris Connect Research Phase One). Geraadpleegd op https://www.irisconnect.com/us/wp-content/uploads/sites/3//2016/02/Innovation-in-teaching-and-learning-research-report.pdf