Herregistratie Regie en Strategie

Met de leergang Herregistratie Regie en Strategie maak je een verdieping. Je wordt uitgenodigd strategisch na te denken over de inrichting en organisatie van je onderwijs. Daarbij leer je onderbouwde keuzes te maken over HR-beleid en je bedrijfsvoering.

Icon inhoud Inhoud

Leerdoelen

 • Nieuwsgierigheid en betrokkenheid: ik heb belangstelling voor
  Het programma maakt je nieuwsgierig naar andere manieren van kijken en denken over de keuzes die je maakt ten aanzien van HR, financiën en bedrijfsvoering.
 • Betekenis en begrip: ik wil me verdiepen en het vertalen
  Je leert door ‘scenario denken’ op verschillende manieren naar de organisatie te kijken. Dit kun je vertalen naar weloverwogen keuzes en vlotter anticiperen op veranderingen in de omgeving.
 • Toepassen en actie: ik ontwikkel en ik pas toe
  Het programma is praktisch theoretisch onderbouwd zodat je het geleerde kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.
 • Afstand en reflectie: ik heb inzicht in
  Door gesprekken met medecursisten en met een bestuurder uit een andere sector. Door zelf te reflecteren verdiep je de opgedane kennis uit de opleiding.
 • Beoordeling en herontwerp: ik kan herzien en afstemmen
  Je kunt op basis van de opgedane kennis scenario’s schetsen en keuzes herzien en op basis daarvan een herontwerp vormgeven m.b.t. personeels-, financieel- en bedrijfsvoeringbeleid.
 • Identiteit en commitment: ik ontwikkel mijn professionele identiteit
  Je verbindt je eigen professionele opdracht aan de bredere maatschappelijke- en organisatie context en neemt eigenaarschap over je invloedruimte.
  Je ontwikkelt je eigen persoonlijke kracht effectief te verbinden en te begrenzen.

Icon programma Programma

Thema 1: Effectief en strategisch regisseren 
Je intenties kunnen nog zo goed zijn, het gaat om begrijpen en begrepen worden! Wezenlijk contact gaat voor elke afspraak. Effectief beïnvloeden stelt je in staat om vanuit autonomie te verbinden en gezamenlijke doelen te bereiken. Dit vraagt een open houding naar de ander en helderheid over waar je staat, vanuit de gedachte ik ben oké en de ander is oké. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten:

 • verkrijg je inzicht op de wijze waarop je effectief kunt beïnvloeden op basis van het beïnvloedingsmodel vier krachten van Bijker (2013);
 • verdiep je je in op leren gericht leiderschap;
 • ben je je bewust van je denkschema’s en kun je deze herzien;
 • kun je bewust omgaan met de onzekerheden en complexiteit;
 • verwerf je kennis over ‘Strategie van publieke organisaties’.
 • kun je de eigen organisatie vanuit verschillende ondernemingsperspectieven beschouwen;
 • verdiep je je in de volgende strategische analysemodellen: zeven-S model, vijf krachtenmodel. Je werkt één van deze modellen uit voor de organisatie;
 • je verdiept je in de levenscyclus van organisaties en de eigen organisatie in het bijzonder.

 

Thema 2: Inrichten en organisatie van het onderwijs 
In een omgeving volop in verandering is het van belang dat je vorm kunt geven aan onzekerheid. Het is van belang dat je weet waar je invloed op kunt uitoefenen en welke onderdelen in mindere mate beïnvloedbaar zijn. Dit vraagt een creatieve en realistische kijk op de mogelijkheden om effectief te kunnen blijven reageren op de veranderingen in de organisatie. Tijdens de derde bijeenkomst:

 • onderzoek je welke aspecten bepalend zijn voor de inrichting van de organisatie;
 • verkrijg je inzicht in je eigen organisatieruimte;
 • benoem je diverse inrichtingsmogelijkheden met behulp van de Orakelvraag;
 • kun je diverse scenario’s schetsen met behulp van Storybuilding.

 

Thema 3: Bedrijfsvoering, HR-beleid, financiën en huisvesting
Bedrijfsvoering is een algemeen begrip waarin personeelsbeleid, financiën en huisvestiging samenkomen. Zicht op onderlinge relaties tussen de diverse onderdelen vergroot je sturingskracht. Tijdens de vierde bijeenkomst:

 • kun je de relatie leggen tussen een strategisch plan, de toekomstige personeelsbehoefte en de huidige personeelssituatie;
 • heb je inzicht waar financiën kunnen helpen het bovenstaande punt ten uitvoer te brengen en waar je ruimte in de begroting kunt creëren om eigen keuzes te maken;
 • je verdiept je in de consequenties van mogelijke scenario’s op het gebied van keuzes in personele bezetting en bedrijfsvoering (scenario sessie).

 

Thema 4: Persoonlijk herontwerp
Een herontwerp helpt je in het bundelen van ervaringen en inzichten en geven richting aan de wijze waarop je leiderschap op het gebied van Regie en Strategie vorm wilt geven. Een persoonlijk verbeterplan is een document dat gaat over de onderlegger die sturend is voor jouw handelen en waarop je kunt vertrouwen. Tijdens de vijfde bijeenkomst:

 • presenteer je je herontwerp;
 • reflecteer je op dit herontwerp en op het gesprek dat je hierover had met een leidinggevende binnen het onderwijs;
 • geef je aan welke richting dit geeft voor de (nabije) toekomst.

 

Docent 
Martine de Jong

Icon studiebelasting Studie­belasting

De leergang heeft vijf lesdagen in een leergroep (30 contacturen)  De overige uren besteed je aan zelfstudie en uitwerking van de opdrachten. Je werkt toe naar een eindopdracht in de vorm van een ‘herontwerp’. In dit ontwerp geef je uitdrukking aan de wijze waarop je je leiderschap, als het gaat om regie en strategie, vorm wilt geven. Daarnaast maak je een reflectieverslag waarin je terugblikt op je leerproces gedurende de leergang.

De totale studielast is 4 EC’s, gelijk aan 112 studie-uren.

Afronding 
Na een positieve afronding van een leergang ontvang je een certificaat van KPZ. Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Ben je als directeur geregistreerd als Register Directeur (RDO), dan kun je deze leergang gebruiken voor je herregistratie bij het Schoolleidersregister PO.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De leergangen zijn bedoeld voor directeuren die werkzaam zijn in het domein Kind en Educatie
(0 – 14 jaar). Directeuren basisonderwijs, leidinggevenden van een Kindcentrum, leidinggevenden bij jeugdzorg en teamleiders uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn allen welkom.

Het programma richt zich met name op leidinggevenden die een organisatie leiden in een ‘turbulent‘ onderwijslandschap en die de gelegenheid worden gesteld samen te werken met hun bestuur/bestuurder.

Toelatingseisen 
De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die voldoen aan de wettelijke minimale toelatingseis van een afgeronde bachelor opleiding.

 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende.
 • Tijdens de leergang ben je leidinggevende.

Icon kosten Kosten

Een leergang van vijf bijeenkomsten kost € 2.000,- voor schooljaar 2020-2021. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Icon planning Planning

De bijeenkomsten vinden plaats van 9.00 – 16.30 uur op KPZ.

Het rooster voor schooljaar 2020-2021 is als volgt:

 • dinsdag 19 januari 2021
 • dinsdag 9 februari 2021
 • dinsdag 9 maart 2021
 • dinsdag 6 april 2021
 • dinsdag 18 mei 2021

Icon extra-informatie Extra informatie

Registratie bij het Schoolleidersregister en CPION
Je ontvangt een certificaat waarmee herregistratie bij het Schoolleidersregister PO mogelijk is.