Dalton Pedagogisch Professional en Pedagogisch Medewerker

In Nederland ontstaan steeds meer Integrale Kind Centra (IKC’s), sommige met een daltonvisie. De pedagogische professionals en pedagogische medewerkers zijn in staat om invulling te geven aan de daltonkernwaarden in het IKC.

Icon inhoud Inhoud

In de opleiding leer je de kennis en de impulsen uit de bijeenkomsten in te zetten in het verder vormgeven van de daltonkernwaarden in de eigen pedagogische praktijkomgeving. Je levert een concrete bijdrage aan de verdere ontwikkeling van dalton in het Integrale Kind Centra of voor- vroeg- en buitenschoolse opvang.

Icon programma Programma

De opleiding start met een onderzoeksdag. De uitkomst hiervan bepaalt mede de accenten die we tijdens de bijeenkomsten gaan leggen. Daarna volgen de zes bijeenkomsten en twee groepsbezoeken.

Tijdens de twee bezoeken wordt gekeken hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast, door middel van feedback, worden de deelnemers uitgedaagd te reflecteren en daardoor te leren.

Jij, als dalton pedagogisch medewerker, geeft blijk van je ontwikkeling door het aanleveren van een portfolio bij de docent, die het werkstuk voorziet van feedback. Criterium is een duidelijk zichtbare groei in dalton ‘zijn’. Tevens presenteer je tijdens de laatste bijeenkomst een schoolverbetering, voortvloeiend uit de inzichten opgedaan tijdens de bijeenkomsten.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding wordt verdeeld over een of twee opeenvolgende schooljaren en heeft een studiebelasting van totaal 120 uur (4 ECTS-credits).

 • startdag + intake
  10 uur
 • acht bijeenkomsten à 3,5 uur
  28 uur
 • collegiale consultaties/ bezoeken aan een daltonschool
  12 uur
 • literatuur en zelfstudie
  30 uur
 • huiswerkopdrachten/ portfolio
  40 uur

Opkomstverplichting van minimaal 80% = 96 uur van 120 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je bent werkzaam als pedagogisch professional of pedagogisch medewerker op een dalton IKC en hebt een afgeronde opleiding niveau 4 of niveau 5.

Icon kosten Kosten

In het schooljaar 2020-2021 bedragen de kosten € 1.225,- per deelnemer.

Icon planning Planning

Op aanvraag.

Icon extra-informatie Extra informatie

Certificaat
De opleiding wordt bezegeld met een officieel certificaat tot dalton pedagogisch medewerker van de Nederlandse Dalton Vereniging.

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalton KPZ: 038 4257620 of dalton@kpz.nl

Aanbevolen literatuur
Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie / Hans Wencke & Roel Röhner Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, 2013
Nu in de aanbieding! Bestel het boek hier.