Dalton Pedagogisch Professional en Pedagogisch Medewerker

In Nederland ontstaan steeds meer Integrale Kind Centra (IKC’s), sommige met een daltonvisie. De pedagogische professionals en pedagogische medewerkers zijn in staat om invulling te geven aan de Dalton kernwaarden in het IKC.

Icon inhoud Inhoud

De deelnemer is in staat om de kennis en de impulsen uit de bijeenkomsten in te zetten in het verder vormgeven van de daltonkernwaarden in de eigen pedagogische praktijkomgeving. De deelnemer levert een concrete bijdrage aan de verdere ontwikkeling van dalton in het Integrale Kindcentra of voor- vroeg- en buitenschoolse opvang.

Icon programma Programma

De opleiding start met een onderzoeksdag. De uitkomst hiervan bepaalt mede de accenten die we tijdens de bijeenkomsten gaan leggen. Daarna volgen de zes bijeenkomsten en twee groepsbezoeken.

Tijdens de twee bezoeken wordt gekeken hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast, door middel van feedback, worden de deelnemers uitgedaagd te reflecteren en daardoor te leren.

De dalton pedagogisch medewerker geeft blijk van zijn/haar ontwikkeling door het aanleveren van een portfolio bij de docent, die het werkstuk voorziet van feedback. Criterium is een duidelijk zichtbare groei in dalton ‘zijn’. Tevens presenteert de deelnemer, tijdens de laatste bijeenkomst, een schoolverbetering, voortvloeiend uit de inzichten opgedaan tijdens de bijeenkomsten.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding wordt verdeeld over een of twee opeenvolgende schooljaren en heeft een studiebelasting van totaal 120 uur (4 ECTS-credits).

 • startdag + intake
  10 uur
 • acht bijeenkomsten à 3,5 uur
  28 uur
 • collegiale consultaties/ bezoeken aan een daltonschool
  12 uur
 • literatuur en zelfstudie
  30 uur
 • huiswerkopdrachten/ porftolio
  40 uur

Totaal (opkomstverplichting van minimaal 80%): 120 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De deelnemer is werkzaam als pedagogisch professional of medewerker op een Dalton IKC en heeft een afgeronde opleiding niveau 4 of niveau 5.

Icon kosten Kosten

Op aanvraag.

Icon planning Planning

Op aanvraag.

Icon extra-informatie Extra informatie

Aanbevolen literatuur
Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie / Hans Wencke & Roel Röhner Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, 2013
Nu in de aanbieding! Bestel het boek hier.