Cambridge English

Steeds meer basisscholen in de regio bieden kinderen vroeg vreemdetalenonderwijs aan. Dit vraagt van leraren een sterke eigen taalvaardigheid Engels. De taalontwikkeling van leerlingen gaat sneller bij leraren met een taalvaardigheid op C1/C2 niveau (vergevorderd) en bij native speakers, dan bij leraren met een B1/B2 niveau (gevorderd). Het is dus van belang om jouw taalvaardigheid Engels op niveau te hebben.

KPZ biedt studenten en professionals in het onderwijs regio Overijssel de mogelijkheid om een erkend diploma te halen. Sinds 2016 heeft KPZ een eigen erkend Cambridge Assessment English Exams Centre.

Icon inhoud Inhoud

Met een Cambridge certificaat vergroot je de mogelijkheden voor werk en studie. Het Cambridge certificaat wordt internationaal algemeen geaccepteerd door universiteiten, werkgevers en onderwijsinstellingen. Het staat sterk op je CV. Cambridge is één van ’s wereld meest toonaangevende exameninstituten. Wereldwijd zijn er 5,5 miljoen Cambridge kandidaten per jaar. Je leert effectief communiceren in het Engels: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Deze vaardigheden worden geëxamineerd. KPZ biedt meerdere keren per jaar examens aan voor de volgende certificaten: B2 First (voorheen FCE) en C1 Advanced (voorheen CAE).

Niveaus

 • Certificate C2 in Proficiency English 
 • Certificate C1 in Advanced English (CAE)
  Voor studenten van het voortgezet onderwijs en studenten lerarenopleiding die graag op een school willen werken waar vroeg vreemdetalenonderwijs is.
 • First B2 Certificate in English (FCE)
  Voor studenten lerarenopleiding en het voortgezet onderwijs die graag in het buitenland willen studeren (internationalisering).

Icon programma Programma

Studenten of professionals die hun taalvaardigheid Engels willen versterken kunnen bijeenkomsten bijwonen. In de bijeenkomst oefent de docent Engels de ontwikkeling van de spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid. Totaal volgen de deelnemers zeventien bijeenkomsten van 1,5 uur waarbij nog 20 uur zelfstudie hoort. Men werkt met de lesboeken van Cambridge (Cambridge English Compact First, written by Peter May).

Toetsing
De onderdelen begrijpend lezen, schrijfvaardigheid, grammatica en vocabulaire worden allemaal op eenzelfde dag afgenomen. De examens vinden over ter wereld op dezelfde dag plaats in maart, juni of november. Meestal vindt het mondelinge examen een week eerder plaats. Helaas kun je geen datum kiezen, de examendatum wordt medegedeeld nadat je je hebt ingeschreven.

Icon studiebelasting Studie­belasting

B2 First paper based (FCE)
Reading & Use of English (1 uur en 15 min.), Writing (1 uur en 20 min.), Listening (40 min.), Speaking (14 min.)

C1 Advanced paper based (CAE)
Reading & Use of English (1 uur en 30 min.), Writing (1 uur en 30 min.), Listening (40 min.), Speaking (15 min.)

C2 Proficiency paper based (CPE)
Reading & Use of English (1 uur en 30 min.), Writing (1 uur en 30 min.), Listening (40 min.), Speaking (16 min.)

Icon kosten Kosten

B2 First paper based (FCE)
Price: € 215,- per deelnemer

B2 First computer based (FCE)
Price: € 235,- per deelnemer

C1 Advanced paper based (CAE)
Price: € 235,- per deelnemer

C1 Advanced computer based (CAE)
Price: € 255,- per deelnemer

C2 Proficiency paper based (CPE)
Price: € 245,- per deelnemer

C2 Proficiency computer based (CPE)
Price: € 265,- per deelnemer

 

Icon planning Planning

De planning Cambridge examens:

 • Let op! Het examen bestaat uit vier onderdelen (Reading – use of English, Writing, Listening and Speaking exam).
 • Reading – use of English, Writing and Listening vinden plaats op de ‘Exam date’. Het speaking exam vindt plaats op een andere dag (zie de schema’s hieronder).
 • Meld je aan voor ‘Registration deadline’.
 • Format Computer based: Reading – use of English, Writing and Listening worden gemaakt op de computer.
 • Format Paper based: Reading – use of English, Writing and Listening worden met de hand geschreven op papier.

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Entry form paper based
APPLICATION FORM

Bulk entry
Indien je meerdere examenkandidaten tegelijk wilt aanmelden, kun je gebruik maken van een speciaal formulier. Mail hiervoor naar cambridge@kpz.nl.
Klik hier voor het inleveren van het bulk-inschrijfformulier 

Contact
Centre Exams Manager: Frank Adema
Assisstent: Heleen Pool

Katholieke Pabo Zwolle
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
(038) 2038173
cambridge@kpz.nl

Lerarenportfolio.nl

Cambridge B2 (FCE)
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Cambridge C1 Advanced (CAE)
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Cambridge C2 Proficiency (CPE)
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.