Vierslagleren in het Voortgezet Onderwijs

Geplaatst op 28 april 2015

Vanaf 1 september 2015 gaat Vierslagleren starten in het Voortgezet Onderwijs. Voor het VO is de regeling voornamelijk gericht op de tekortvakken (Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Klassieke Talen, Aardrijkskunde en Levensbeschouwing). Afgestudeerde PABO-studenten (na mei 2011) kunnen een tweedegraads bevoegdheid halen in één van die tekortvakken, waarbij ze gelijktijdig aan het werk kunnen in het VO.

Deze startende docenten vervangen nl. twee jaar lang een ervaren docent die een eerstegraads opleiding of een andere masteropleiding gaat volgen (bijvoorbeeld master Leren en Innoveren). Woensdag 22 april j.l. heeft er op de KPZ een bespreking en voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden met 16 regionale instellingen Voortgezet Onderwijs. Wij hebben samen met Studelta en VOION (arbeidsmarktplatform voor het VO) gesproken over de mogelijkheden in samenwerking met de KPZ. De verschillende scholengemeenschappen zoeken júllie als startende docenten met een PABO-diploma voor het VMBO, onderbouw MAVO/HAVO, LWOO en het praktijkonderwijs. Het gaat om een aanstelling van 0,5 fte en een betaalde tweede graadsopleiding via Vierslagleren VO via de lerarenbeurs.

Als je wilt werken met leerlingen in het VO en belangstelling hebt voor Vierslagleren in het Voortgezet Onderwijs, waarbij je een tweedegraadsopleiding kunt volgen in één van de tekortvakken, kun je dit laten weten via vierslagleren@kpz.nl. Wij brengen je dan in contact met Studelta. Studelta werkt als intermediair tussen de VO-scholen en de startende docenten.

Op deze manier is er een interessante mogelijkheid om werk en studeren te combineren na de lerarenopleiding basisonderwijs.

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon