Toekenning subsidie aan kenniscentrum ‘De leraar als leesbevorderaar’

Geplaatst op 8 januari 2020

Het KPZ kenniscentrum heeft een subsidie gekregen van € 20.000 voor het onderzoeksproject De leraar als leesbevorderaar. Wenckje is hoofdaanvrager van dit project. In dit project werken we samen met hogeschool Viaa, de Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Lezen en met zes leraren uit de Kenniskring Werkveld Taal van KPZ (betrokken besturen: Aves, SKO, OOZ, Leerplein 55, Federatie voor Protestants Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag).

De subsidie kan tussen januari en mei 2020 worden besteed aan de voorbereidingen van een aanvraag voor een langlopend onderzoek van maximaal € 100.000, te besteden vanaf september 2020.

Hieronder het oordeel van de commissie:
‘De commissie kwalificeert uw aanvraag als ‘zeer goed’. De motivatie voor het genomen besluit luidt als volgt: Vanuit eerder onderzoek is bekend dat leraren de leesmotivatie van leerlingen kunnen ondersteunen door bepaalde effectieve principes toe te passen, bijvoorbeeld door leerlingen te helpen bij het zoeken van boeken die aansluiten bij hun interesses en niveau. In dit project wil het consortium de leesattitude, het leesgedrag en de kennis over jeugdliteratuur bij leraren versterken teneinde de begeleiding van leerlingen bij het selecteren van boeken te verbeteren. De commissie vindt het voorstel goed leesbaar en onderschrijft het belang van de doelstelling van deze aanvraag voor de praktijk. Ook bouwt het goed voort op het eerder genoemde onderzoek naar effectieve principes. Zij vindt de probleemverkenning in de aanvraag erg breed ingestoken, maar in het weerwoord weten de aanvragers overtuigend de scherpte en de focus van het project aan te tonen. De commissie vindt de rol van leraren vanuit de kenniskring goed ingevuld en beoordeelt de samenwerking met de pabo als positief.’

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon