Post-hbo-opleiding De Nieuwe Leraar start binnenkort met nieuwe modules!

Geplaatst op 21 november 2018

Ben jij bezig of wil je aan de slag met duurzame innovaties in het basisonderwijs? Wil je meer te weten komen over onderzoekend en ontwerpend leren, gepersonaliseerd leren of onderwijs anders verantwoorden, kom dan naar KPZ om één van onze modules te volgen uit de post-hbo-opleiding De Nieuwe Leraar.

Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen gaan steeds meer schoolteams bewuster nadenken over de vormgeving van het onderwijs. Hoe ziet het onderwijs eruit als we groepsdoorbrekend werken, digitale mogelijkheden inzetten, werken vanuit leer- of ontwikkellijnen, thematisch en onderzoekend werken en kunnen omgaan met een dalend leerlingaantal of lerarentekort?
Vernieuwingen in het basisonderwijs hebben consequenties voor de inrichting en organisatie van het onderwijs in een school.  Dit vraagt een verdieping om tot een gerichte aanpak en nieuwe kennis en vaardigheden te kunnen komen.

De dringende behoefte aan leraren die (willen) werken op scholen met vernieuwende concepten (Onderwijs Anders) is groot! Post-hbo-opleiding De Nieuwe Leraar draagt bij aan een kwaliteitsimpuls voor duurzaam vernieuwend onderwijs door een sterke verbinding te maken tussen theorie, praktijk en het werken vanuit een stevige, bewuste onderwijsvisie.

Binnenkort starten weer nieuwe modules van ieder vier bijeenkomsten. Aanmelden is nog mogelijk!

Module: Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Een onderwijs anders leeromgeving motiveert en daagt uit tot leren. Leraren moeten een omgeving kunnen inrichten die leerlingen ondersteunt bij het eigen leren en het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. In deze module leer je hoe je dit kunt bereiken met activerende didactiek, betekenisvolle- en levensechte leeromgevingen waaraan thematische of projectmatige leerinhouden gekoppeld worden. Ook leer je hoe het inzetten van een onderzoeks- of ontwerpcyclus hierbij ingezet kan worden als middel voor anders leren. Kinderen leren door te doen en ontwikkelen een groei-mindset. Daarnaast is het in een onderwijs anders setting belangrijk dat de school zich meer verbindt met de buitenwereld, zodat meer betekenisvolle en levensechte verbindingen worden gelegd. Je leert hoe je de rijkdom in de eigen omgeving van de school kunt inzetten en welke mogelijkheden de omgeving biedt.

Bijeenkomst 1: 28 november 2018                           14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 2: 12 december 2018                            14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 3: 16 januari 2018                                 14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 4: 30 januari 2019                                 14.30 – 18.00 uur

Gepersonaliseerd leren

Actueel in onderwijs anders is gepersonaliseerd leren waarbij leerlingen middels een persoonlijk profiel onder andere leertempo, niveau en ontwikkelbehoeften kunnen bijhouden. Op basis daarvan worden instructies en opdrachten eventueel aangepast voor die specifieke leerling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat leerlingen daarbij worden verdeeld in vooraf vastgestelde leertrajecten die het beste aansluiten bij waar ze op dat moment staan. Meer geavanceerde programma’s maken op basis van de prestaties van de leerling, realtime aanpassingen in het leeraanbod. In deze module leer je hoe je leerlingen kunt aansturen en begeleiden bij hun persoonlijk leerprofiel door de dialoog aan te gaan met de leerling. Daarnaast wordt in de module aandacht besteed aan middelen die je daarbij kunt inzetten. Je leert wat de mogelijkheden en beperkingen van adaptieve leeromgevingen zijn en wat de consequenties voor de dagelijkse praktijk zijn.

Bijeenkomst 1: 6 februari 2019                                 14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 2: 6 maart 2019                                    14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 3: 20 maart 2019                                  14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 4: 10 april 2019                                     14.30 – 18.00 uur

Onderwijs Anders verantwoorden

Onderwijs Anders vraagt van jou als leraar dat je nadenkt over hoe de gehele ontwikkeling van kinderen inzichtelijk gemaakt kan worden. Je onderzoekt verschillende leerlingvolgsystemen en ziet overeenkomsten en verschillen in de diverse aanpakken. Daarbij wordt ook gekeken naar de datamuur, het portfolio en het meesterstuk als middelen om leeropbrengsten zichtbaar te maken. In deze module ontdek je dat het leerproces centraal staat en dat reflectie van belang is. Ook maak je kennis met vormen van formatief en summatief assessment. Je leert op welke wijze je feedback kunt geven en samen met kinderen kunt reflecteren op het leerproces en leerdoelen waardoor zij hun leren organiseren en reguleren. Het verantwoorden is daarmee niet alleen een proces voor de leraar, maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

Bijeenkomst 1: 13 februari 2019                              14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 2: 13 maart 2019                                  14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 3: 27 maart 2019                                  14.30 – 18.00 uur

Bijeenkomst 4: 17 april 2019                                     14.30 – 18.00 uur

 

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon