Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Geplaatst op 10 maart 2020

10 maart 16.00 uur

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel. Het is de verwachting dat het aantal besmette gevallen nog zal toenemen. Er zijn veel vragen van studenten (en hun ouders) en medewerkers over bijvoorbeeld de werkweken en stagebezoeken. Net als de andere hogescholen volgen wij zoveel mogelijk de adviezen en instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Crisisteam
  Een afvaardiging van het crisisteam komt regelmatig bij elkaar om te overleggen en besluiten te nemen. De gezondheid van studenten en medewerkers staat voorop!
 • Vooruit kijken
  De situatie wordt van dag tot dag beoordeeld. Daar de ontwikkelingen snel gaan houden we rekening met verschillende scenario’s. Besluiten worden genomen door, of in overleg met, (leden van) het crisisteam en direct betrokkenen.
 • Aanvullende hygiënemaatregelen
  Hoewel dit niet past bij onze kernwaarde persoonlijk hanteren wij voorlopig een ‘groeten-zonder-contact’ beleid.
  Daarnaast blijft het belangrijk om vaak je handen te wassen en je omgeving schoon te houden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van de desinfecterende alcohol en tissues die op verschillende plaatsen in het gebouw beschikbaar is.
 • Werkweek Rome
  Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft het reisadvies naar Italië aangescherpt. Het crisisteam is in overleg met de organisatie van de werkweek Rome. De deelnemende studenten zijn geïnformeerd.
 • Werkweek Berlijn, Brugge en Worcester
  Vooralsnog is de situatie niet gewijzigd, is er geen negatief reisadvies voor Berlijn, Brugge en Worcester en kunnen deze werkweken door gaan.
 • Stage en praktijk
  Op dit moment is een leerling op één van onze stagescholen besmet met het virus. Er is telefonisch contact geweest met de directie van de school, de rayondocent en de studenten die daar stage lopen. De studenten hebben geen gezondheidsklachten en hebben geen contact gehad met de bewuste leerling. Op advies van de GGD en het RIVM is de school gewoon open.
 • Studenten in het buitenland
  Het International Office heeft regelmatig contact met de studenten die op dit moment in het buitenland zijn voor stage of studie. Voor een aantal locaties geldt dat er extra maatregelen zijn genomen om verdere besmetting te voorkomen, bijvoorbeeld door het sluiten van een school. We houden de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken aan, houden de situatie nauwlettend in de gaten en hebben contact met de studenten en partners in het buitenland.
 • Actuele informatie
  De belangrijkste informatie voor het onderwijs, staat vermeld op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon