KPZ Gedichtenwedstrijd

Geplaatst op 20 april 2017

Na meer dan veertig jaar in het onderwijs gewerkt te hebben zal Ben Bouwhuis dit studiejaar afscheid nemen van KPZ. Ter gelegenheid van dit afscheid nodigt Ben alle stagescholen uit om samen met de leerlingen de wereld van de poëzie te verkennen, gedichten te schrijven en te ervaren hoe een dichter denkt en werkt.

De laatste jaren is er volop aandacht voor het stelonderwijs op de basisschool. Onderzoekers, methodeschrijvers en de onderwijsinspectie benadrukken allemaal het belang van goed schrijfonderwijs. We weten echter ook dat het soms een moeilijk proces is. Schrijven is een complexe vaardigheid: je moet weten voor wie je schrijft, wat de boodschap is en hoe je het op papier zet. Gelukkig zien we steeds meer dat in taalmethodes de schrijfopdrachten niet alleen op het product (een brief, een verhaal, een samenvatting, enz.) maar ook op het proces, de doorgaande lijn gericht zijn. Zo werken we allemaal aan de schrijfvaardigheid en het schrijfplezier van onze leerlingen. Want “Iedereen kan leren schrijven“ (van Norden, 2014).

Binnen het lectoraat Reflectie & Retorica van KPZ hebben Ietje Pauw (lector) en Ben Bouwhuis zich gedurende een aantal jaren ook bezig gehouden met het schrijfonderwijs op de basisschool. De focus lag bij het vertellen, verzinnen en schrijven van verhalen. De laatste twee jaar hebben zij vanuit hun ervaringen een didactisch kader ontwikkeld dat het schrijven van gedichten en verhalen kan ondersteunen. Op 14 juni 2017 zal in het kader van het afronden van het lectoraat Reflectie & Retorica een boek gepresenteerd worden waarin deze opzet beschreven staat.

Lesbrieven gedichten schrijven
Ter gelegenheid van mijn afscheid van KPZ nodig ik alle stagescholen van KPZ uit om samen met de leerlingen de wereld van de poëzie te verkennen, gedichten te schrijven en te ervaren hoe een dichter denkt en werkt.

  • Iedere school ontvangt van mij drie keer een lesbrief (in januari, maart en begin april) met suggesties voor schrijfactiviteiten voor alle bouwen (groep 1 t/m 8) rond een specifiek thema. Het zou fijn zijn als de leerlingen van verschillende groepen a.d.h.v. deze lesbrief met gedichten aan het werk gaan.
  • De mooiste gedichten van een groep of school kunnen opgestuurd worden naar KPZ. In de eerste lesbrief zal hierover meer informatie worden gegeven. Het is echter geen verplichting om aan alle drie thema’s deel te nemen. Team Taal van KPZ zal de ingezonden gedichten beoordelen.
  • Vier schrijvers van de mooiste gedichten worden uitgenodigd op KPZ. Zij mogen met hun klas deelnemen aan een workshop op 13 juni a.s. Naast deze workshop ontvangen de vier winnende schrijvers en de scholen een afdruk van het gedicht op posterformaat.
  • Alle deelnemende scholen ontvangen in juni 2017 ons boek over het stimuleren van creatief schrijven.

 

Lesbrief 1
Lesbrief 2
Lesbrief 3

Ik hoop dat veel kinderen en hun juffen en meesters schrijfplezier zullen beleven aan de opdrachten en dat we grappige, mooie, ontroerende en creatieve gedichten mogen ontvangen. Na de kerstvakantie wordt de eerste lesbrief naar de school gestuurd.

Met vriendelijke groeten,

Ben Bouwhuis
Hogeschooldocent Nederlands en onderzoeker
b.bouwhuis@kpz.nl

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon