Comeniusbeurs voor team rekenen

Geplaatst op 21 maart 2019

Team rekenen heeft in het najaar van 2018 een aanvraag gedaan voor een subsidie binnen het Comeniusprogramma van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). We zijn blij en trots te kunnen melden dat de commissie de aanvraag heeft beoordeeld als ‘zeer goed’ binnen het Vrije thema.

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen en kennis te delen. Met de Comeniusbeurs gaat team rekenen onderwijsaanbod voor de talentvolle reken-wiskundestudent doorontwikkelen zodat hij zijn talenten ontwikkelt. Daarnaast is de verwachting dat studenten in het reguliere aanbod hun vakinhoudelijke talent verder ontwikkelen middels de interactie met de studenten in het verdiepende aanbod. Door de inzet van blended learning wordt er voldoende docenttijd gecreëerd voor studenten uit beide groepen.

Team rekenen gaat de komende maanden materiaal en meetmethoden ontwikkelen zodat begin 2020 gestart kan worden met de lessen in een nieuwe vorm. Namens team rekenen heeft Petra Hendrikse de subsidie aangevraagd. Petra: ‘Het gaat erom dat studenten met elkaar in gesprek komen en middels de ander verder komen, door de ander te kunnen volgen en te begrijpen. Ik vind het belangrijk dat het vertrouwen van de student in eigen denkkracht groeit. Onderwijs moet erop gericht zijn dat studenten durven uitproberen en met eigen oplossingen komen.’

Kennis delen
De ontwikkelingen en opgedane kennis van het project wordt gedeeld in netwerken en middels publicaties (o.a. op de website van KPZ) en presentaties. Alle ontvangers van een Comeniusbeurs vormen tezamen een netwerk, waarin uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsinnovatie centraal staat. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) faciliteert dit netwerk van innovatieve en excellente onderwijsprofessionals. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen. Leden van de ComeniusNetwerk zijn ook lid van de DocentenKamer, die enkele malen per jaar overlegt met de minister van OCW. Petra Hendrikse zal als aanvrager tot het ComeniusNetwerk toetreden.

Uit het rapport

  • De commissie is positief over het innovatieve gehalte van de aanvraag en acht de probleemstelling helder uitgewerkt.
  • De commissie acht de doelstellingen helder en is te spreken over de ambitie om door een aanpassing van het huidige reken-wiskundeonderwijs de instroom in bètavakken te verhogen.
  • De commissie acht het overtuigend onderbouwd waarom het project kan bijdragen aan beter reken-wiskundeonderwijs voor álle studenten.
  • De commissie acht het projectplan helder en is te spreken over het disseminatieplan waarin aandacht is voor verschillende vormen van kennisverspreiding. Daarnaast is de commissie overtuigd dat de innovatie interessant is voor andere onderwijsprofessionals (uit andere domeinen).

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon