Brigade Anders leren, Anders organiseren

Geplaatst op 1 november 2018

Sinds dit najaar is KPZ verbonden bij de brigade Anders leren, Anders organiseren. Marijke Bertu en Ilse Halfwerk zijn daar specifiek als brigadier aan gekoppeld.

De Leiderschapsopleiding IKC en phbo De Nieuwe Leraar, maar ook diverse maatwerktrajecten waar het Centrum voor Ontwikkeling scholen bij ondersteunt zijn gekoppeld aan Anders leren, Anders organiseren.

PERSBERICHT – oktober 2018

Leren op een andere manier organiseren? Vraag een brigadier!

Steeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt om stappen te zetten. Ervaringsdeskundigen uit onderwijs en kinderopvang, brigadiers genoemd, delen hun kennis, bieden inspiratie en denken mee. Zo komt de eigentijdse inrichting van leren op een leuke én effectieve manier dichterbij.

Zoeken naar antwoorden
Sluit onderwijs nog aan op wat kinderen van nu nodig hebben? Kan het huidige systeem tegemoet komen aan werkelijk passend onderwijs en aan de persoonlijke ontwikkelvragen van kinderen van nu? En hoe nemen we teams mee bij een andere inrichting van leren? Scholen en kindcentra zijn op zoek naar het antwoord op deze vragen, maar lopen daarin vaak vast. Omdat ze niet weten hoe te beginnen, omdat kennis en inspiratie mist of omdat veranderen nu eenmaal niet vanzelf gaat.

Impuls voor actie
De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ brengt daar verandering in en heeft als doel om bestuurders, schoolleiders, leraren en pedagogisch medewerkers echt verder te helpen met de vraag: hoe gaan we het doen? Brigadiers hebben zelf ervaring opgedaan binnen kindcentra, basis-, voortgezet en/of (hoger) beroepsonderwijs. Ze brengen inspiratie, bevragen aannames of laten zien wat mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding van een teamgesprek, overleg met het bestuur, een meedenksessie met de leidinggevende of een inspiratiesessie. Zo ontstaat een impuls die daadwerkelijk tot verandering kan leiden.

Initiatiefnemers brigade
De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ is een initiatief van Vereniging IKOOK en Bureau Interventures. Zij vinden dat onderwijs anders georganiseerd kan worden om zo beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Beide partijen geloven bovendien in de kracht van uitwisselen en in het delen van kennis om in beweging te komen. De brigade maakt dit mogelijk.

De vereniging IKOOK staat voor de ambitie om kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen. Interventures ontwikkelt de brigade en verzorgt de matching om scholen en kindcentra van elkaar te laten leren en de stap naar doen te zetten.

Zelf een vraag stellen
Een vraag stellen kan via de website www.andersleren-andersorganiseren.nl. De matchmaker neemt contact op voor een intake en maakt een match met een passende brigadier. De vragende organisatie stemt samen met de brigadier een datum af voor een brigade.
Aan een brigade zijn beperkte kosten verbonden voor de vervanging van de brigadier en de matching. De Vereniging IKOOK en Interventures ondersteunen deze activiteit zonder winstoogmerk.

Meer informatie is te vinden op de website www.andersleren-andersorganiseren.nl

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon