Inleiding achtergrond

Kan ik tussentijds instromen?

Nee, de opleiding begint ieder jaar op 1 september. Dit geldt voor zowel voltijd als deeltijd.

Ik weet niet zeker of mijn vooropleiding voldoende is om toegelaten te worden. Hoe kom ik aan meer informatie?

Stuur een kopie van jouw diploma naar de KPZ t.a.v. de studentenadministratie. Zij kunnen beoordelen of jouw diploma voldoende is.

Hoe meld ik mij aan als ik in een hoger jaar wil instromen?

Hiervoor kun je contact opnemen met de studentenadministratie van de KPZ. Dit geldt niet voor studenten met de vooropleiding onderwijsassistent.

Wat is de inhoud van de toelatingstoetsen?

Informatie over de toelatingstoetsen kun je vinden op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Moet ik verplichte landelijke toetsen maken, zoals de taal- en rekentoets?

In het eerste jaar moet je twee landelijke toetsen maken: de taaltoets en de rekentoets. Je krijgt hiervoor drie kansen. Wanneer je (één van) de toets(en) niet behaalt, kun je niet toegelaten worden tot het tweede studiejaar en moet je de opleiding verlaten. 

Hoe kan ik mij voorbereiden op de entreetoetsen taal en rekenen?

Je kunt je aanmelden voor Summercourses taal en/ of rekenen. Je krijgt dan veel informatie over wat je kunt verwachten, het soort opdrachten, etc. 

Zijn er voorzieningen voor studenten met dyslexie?

Als je een officiële dyslexieverklaring hebt, dan ontvang je op de KPZ een dyslexiepas waarmee je recht hebt op een half uur extra tijd tijdens schriftelijke toetsen (m.u.v. de digitale entreetoetsen).