Speel je Wijs

Theater, drama en spel voor taalontwikkeling op de basisschool

Irma Smegen schreef Speel je Wijs. Dit is een boek met drama en spelwerkvormen om kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling op de basisschool. Het boek biedt meer dan 100 kant-en-klare dramalessen. Het werken met deze methode heeft aangetoond dat het taalniveau van kinderen steeg en ook verbeterde de sfeer in de groep.

Icon inhoud Inhoud

 • Woordenschat & woordenschatdidactiek
 • Spelvormen als middel voor woordenschatontwikkeling
 • Trainen van sociaal-emotionele vaardigheden met drama
 • Pedagogisch klimaat en veilige leeromgeving
 • Differentiatie bij zowel ontwikkelingsachterstand als voorsprong
 • Kerndoelen taal en kunstzinnige oriëntatie
 • Verbinden van vak- en ontwikkelingsgebieden

 

Docent
Guiduin Bosman

Icon programma Programma

 • Drie workshops van twee uur voor schoolteams.
 • Praktijkopdrachten.
 • Bestuderen van de boeken ‘Speel je wijs woordenschat’ en ‘Speel je Wijs’

Icon studiebelasting Studie­belasting

 • Voorbereiden en bijwonen workshops
  drie keer 2 uur
 • Uitvoeren praktijkopdrachten
  minimaal 3 uur
 • Bestuderen van de boeken ‘Speel je wijs woordenschat’ en ‘Speel je Wijs’:
  5 uur

Totaal 20 uren

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De training is geschikt voor schoolteams. Het minimaal aantal deelnemers is tien.

Icon kosten Kosten

De kosten per deelnemer zijn €310,- exclusief literatuur.
Deze training kan ook als incompany traject worden aangeboden. Op aanvraag worden de kosten bepaald.