Onderzoekend en ontwerpend leren met IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een modern vakoverstijgend onderwijsprogramma voor het basisonderwijs. IPC verzorgt een duidelijke leerlijn van groep 1 t/m 8 waarin boeiende, actieve en zinvolle lessen centraal staan. IPC is vorm gegeven vanuit het constructivistische gedachtengoed.

Icon inhoud Inhoud

In een wereld die aan verandering onderhevig is en meer van kinderen vraagt is de transitie naar andere vormen van onderwijs nodig. IPC is onderwijs waarbij naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. Het ontdekken van de eigen talenten en het ontwikkelen van zelfvertrouwen staat centraal bij IPC.

In deze training helpt KPZ het team bij het implementeren van IPC binnen de school. De training reikt handvatten aan om lessen vorm  te geven aan de hand van de kernwaarden van IPC onderwijs.

Na afloop van de training is het team in staat om IPC binnen de school te implementeren en zelf keuzes te maken binnen het curriculum van IPC. Daarbij worden de verschillende leerlijnen uitgezet binnen de school.

Icon programma Programma

Aan de slag met IPC
Bestemd voor teams die met IPC gaan werken in hun schoolorganisatie. Gedurende de training kan het team een IPC unit testen. In de training leer je op welke manier een IPC-unit is opgebouwd en welke keuzes je kunt en moet maken om met de units aan de slag te gaan.

In de training leren leraren volgens welke vaste structuur het lesgeven van een IPC-unit is opgebouwd en op welke manier deze het maximale leerrendement bij de kinderen bereikt kan worden. Leraren leren op welke manier een ‘assessment of learning’ bij de leerlingen afgenomen kan worden.

IPC-coördinator
De IPC-coördinator is de kartrekker van IPC binnen het team. Als IPC-coördinator ontvang je een speciale training en blijf je in nauw contact met de IPC trainer van KPZ. Een belangrijkrijk onderdeel van de training is samen met het team te zoeken naar een manier waarop IPC binnen de betreffende school en schoolorganisatie past. De IPC-coördinator is de persoon binnen school die samen met de directie een centrale rol speelt tijdens het implementatieproces. Een ervaren IPC-coördinator kan na deze opleiding door stromen naar de ‘teacher-leader opleiding’ binnen IPC.

School leader for learning
Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden. Tijdens vier dagen worden leidinggevenden geschoold in vaardigheden en strategieën om IPC binnen de organisatie op te zetten. Samen met het schoolteam en de IPC-coördinator moet vorm gegeven worden aan IPC binnen de school. Wat is uw leiderschapsstijl? En wat vraagt werken met IPC van uw team? Vanuit verschillende onderwijskundige visies wordt gekeken naar mogelijkheden op de focus op leren binnen uw school te vergroten.

Alle trainingen worden gegeven door IPC trainers. Vanuit KPZ zijn vakdocenten verbonden aan IPC om deze trainingen te verzorgen.

Docent
Andreas Boonstra

Icon studiebelasting Studie­belasting

Aan de slag met IPC     
Afhankelijk van de vraag en wens van de school. Uitgangspunt is minimaal vier dagdelen en extra naar wens.

IPC-coördinator     
Maken van praktijkopdrachten op school en vijf bijeenkomsten op een centrale plaats in Nederland.

Teacher leader   
Maken van praktijkopdrachten op school en drie bijeenkomsten op een centrale plaats in Nederland. Daarnaast is individuele begeleiding op school mogelijk.

School leader   
Maken van praktijkopdrachten op school en vier bijeenkomsten op een centrale plaats in Nederland. Daarnaast is individuele begeleiding op school mogelijk.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Om met IPC trainingen te starten moet een school IPC lid zijn. Iedere leraar die een afgeronde lerarenopleiding heeft kan deelnemen.

Icon kosten Kosten

Op basis van offerte.

Icon planning Planning

Op basis van offerte.