Master Leadership in Education

Van schoolleiders wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie te initiëren en te begeleiden. En dat zij daarbij niet alleen leiding geven ‘op hun gevoel’, maar ook dat zij vanuit een stevige theoretische kennisbasis de juiste keuzes weten te maken. De tweejarige deeltijdmaster Leadership in Education (MLE) is voor ambitieuze schoolleiders en leidinggevenden, die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellent (school)leider.

Icon inhoud Inhoud

De NVAO geaccrediteerde masteropleiding Leadership in Education is ontwikkeld voor en gericht op (potentieel) leidinggevenden in het primair onderwijs. In deze opleiding zijn de nieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling samengebracht in de context van de werkomgeving van de leidinggevende primair onderwijs. De opleiding beoogt de professionaliteit van de potentieel leidinggevende te verhogen, opdat hij/zij in staat is om duurzame organisatieontwikkeling en onderwijsvernieuwing te initiëren en te begeleiden. Verder dient de schoolleider goed ondernemerschap vorm te geven.

Onze werkwijze
We leiden je op tot (school-)leider op masterniveau en focussen daarbij op aangetoond effectieve leiderschapspraktijken. Onder leiding van bezielende docenten en met een stevig onderwijskundige basis, leer je het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerresultaten. Je voert dan ook al tijdens de opleiding verbetering door in de eigen onderwijspraktijk. Door intensieve koppeling van de theorie aan reflectie op je eigen praktijk, bereik je inzicht in jouw drijfveren, je gedragingen en de effecten hiervan. Dat leidt tot verdieping in de invulling van je rol als leidinggevende.

Icon programma Programma

Na het onderdeel ‘introductie en integratie’ komen in het eerste jaar de volgende leerlijnen aan bod:

  • de organisatie (her-)inrichten;
  • visie ontwikkelen en richting geven;
  • leiding geven aan het leer- en onderwijsproces (deel 1).

In het tweede jaar volgen de leerarrangementen:

  • leiding geven aan het leer- en onderwijsproces (deel 2);
  • mensen ontwikkelen.
  • geïntegreerd binnen deze inhoudelijke leerlijnen worden de leerlijnen ‘Praktijkgericht Onderzoek’ en ‘Persoonlijk Leiderschap’ aangeboden.

 

Opleidingsmanager
Thérèse Schellekens

Studieleider (Academic Director)
Dr. Ellis van Dam, hogeschooldocent, Senior Consultant LinQue Consult | kerndocent NOVO

Kerndocenten/lectoren
Dr. Ellis van Dam
Dr. Wenckje Jongstra
Dr. Ietje Pauw

Gastdocenten
Expertdocenten aansluitend bij actuele thema’s

Icon studiebelasting Studie­belasting

De MLE is een deeltijdopleiding van 60 EC’s (European Credits).
De studielast is 30 EC’s per jaar, wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Doelgroep
Directeuren PO/SO

Ervaring
Minimaal drie jaar werkervaring en werkzaam in een (integraal) leidinggevende functie in het onderwijs.

Werkplekeis
In staat zijn (of door werkgever gefaciliteerd te worden) om te voldoen aan de eisen die uit de opleiding voortvloeien m.b.t. de leerwerksituatie.

Vooropleiding
Beschikken over een bachelorgraad in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar; bij voorkeur heeft de student een afgeronde onderwijsmanagementopleiding of andere of een vergelijkbare relevante managementopleiding.

Bij uitzondering staat de opleiding ook open voor leraren met de ambitie en een bewezen potentie om schoolleider te worden. Zij dienen een substantiële leidinggevende taak te vervullen op hun school. De eerder genoemde werkplekeis blijft gehandhaafd.

Icon kosten Kosten

De tweejarige opleiding kost € 8240,- voor het cursusjaar 2017-2018. De kosten voor het cursusjaar 2018-2019 worden in 2018 vastgesteld. De afzonderlijke modules kosten € 1805,- voor het cursusjaar 2017-2018. De integratiemodule kosten € 2125,-. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Icon planning Planning

Klik hier voor het rooster.

Icon extra-informatie Extra informatie

Naast de website kun je ook de brochure bekijken aan de rechtkant via ‘download de brochure’. Informatie over de master Leadership in Education is te vinden op blz. 14.

Diplomering en schoolleidersregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het diploma hbo Master of Education (MEd). Het bachelormaster stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. De Master Leadership in Education is door de NVAO geaccrediteerd op het niveau: ‘master met een professionele oriëntatie’. Professioneel wil hier zeggen: kunnen functioneren als innovatieve professional in een multidisciplinaire onderwijsomgeving. De masteropleiding is te registeren in het schoolleidersregister.

Teambeurs
Voor deze opleiding zijn er mogelijkheden voor een teambeurs. Lees hier meer over deze teambeurs.