Herregistratie Persoonlijk Leiderschap

Vanuit een duidelijke visie op onderwijskundig en persoonlijk leiderschap biedt KPZ twee leergangen aan: leergang Persoonlijk Leiderschap en leergang Regie en Strategie.

De leergangen kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar vormen samen een brede basis voor gedegen en weldoordacht leiderschap.

Icon inhoud Inhoud

In de leergang Persoonlijk Leiderschap word je uitgenodigd om je kompas te herijken door te kijken naar je rol in het proces dat je met je team, de ouders en de omgeving doorloopt om je doelen binnen je organisatie te bereiken.

Leerdoelen

 • Nieuwsgierigheid en betrokkenheid: ik heb belangstelling voor
  Het programma maakt je nieuwsgierig naar andere manieren van kijken en denken over de invloed van jou als persoon op het leiderschap dat je voert.
 • Betekenis en begrip: ik wil me verdiepen en het vertalen
  In het programma verdiep je je kennis en inzicht over je innerlijke drijfveren, je talenten, je grondpatronen en je communicatiestijl waardoor je in staat zult zijn situaties in je organisatie beter te analyseren en begrijpen.
 • Toepassen en Actie: ik ontwikkel en pas toe
  Het programma is praktisch theoretisch onderbouwd zodat je het geleerde kunt toepassen in je dagelijkse praktijk.
 • Afstand en reflectie: ik heb inzicht in
  Je reflecteert op eigen handelen, bent in staat feedback te geven en te ontvangen en krijgt inzicht hoe je dit kunt toepassen voor persoonlijke ontwikkeling;
  Je integreert de inzichten van je biografie op je denken, voelen en handelen;
 • Beoordeling en herontwerp: ik kan herzien en afstemmen
  Uit het geleerde destilleert je je persoonlijke overwegingen voor je persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Identiteit en commitment: ik ontwikkelen mijn professionele identiteit
  Je bent je bewust van je eigen talenten waarmee je waarde toevoegt aan je school;
  Je verbindt uw eigen professionele opdracht aan de bredere maatschappelijke- en organisatie context en neemt eigenaarschap over je invloedruimte;
  Je bent in staat vanuit persoonlijke kracht effectief te verbinden en te begrenzen.

Icon programma Programma

Thema 1: Biografie als kompas
Als leidinggevende is het belangrijk om je eigen biografie te kennen en te herkennen, te weten hoe je keuzes maakt en welke waarden je handelen sturen. Welke grondpatronen hebben zich ontwikkeld en welke invloed heeft dit op de wijze waarop je leiderschap toont? Voor de ontwikkeling van je organisatie is het van belang te weten welke waarden je positief beïnvloeden of juist blokkeren, zodat je, vanuit je eigen authenticiteit, hier effectief op kunt bijsturen.

Tijdens de tweedaagse:

 • verdiep je inzicht in Transactionele Analyse op basis van de theorie van Eric Berne en leert je vanuit het systemisch perspectief naar de organisatie kijken om met dat inzicht de organisatie te kunnen vormgeven;
 • ga je samenhang ontdekken in je communicatiepatronen;
 • benoem je met behulp van reflectie en feedback de belangrijkste inzichten in een persoonlijk ontwikkelingsplan voor toepassing en vormgeven van eigen gedrag en communicatie.

 

Thema 2: Vanuit visie plek innemen
Als je als leidinggevende weet waar je naartoe wilt met de organisatie, is het ook makkelijker je te richten op de stappen die nodig zijn om de doelen en ambities te verwezenlijken. Het geeft helderheid over de collectieve opdracht van de organisatie en over wat je als leidinggevende te doen staat. In dit thema:

 • presenteer je jouw persoonlijke visie op leren en onderwijs;
 • creëer je een krachtenanalyse waarin je helder krijgt wat je eigen plek en opdracht is als leidinggevende in deze fase;
 • vergroot je je inzicht hoe je doelen kan en wil vormgeven;
 • krijg je handreikingen in samenwerkingsvormen en kun je daarmee het team meenemen in de ontwikkelingen die je voor ogen hebt. Door samenhang te zien in de samenwerking kun je nieuwe samenwerking creëren.

 

Thema 3: Benutten van talent
Benutten van talent gaat over het ten volle inzetten hiervan en waarde toevoegen aan de actuele situatie binnen de organisatie. Wanneer je handelt vanuit eigen kracht geef je meer betekenis aan je rol als leidinggevende. Je bent duidelijk over eigen kwaliteiten en helpt anderen hun talent te benutten en te groeien. Je:

 • levert op basis van een 360 graden feedback, input over eigen talenten;
 • analyseert de gegeven input;
 • ontdekt samenhang tussen de eigen bijdrage en de actuele ontwikkelingen binnen de eigen organisatie;
 • verkrijg hernieuwde inzichten in verschillende stijlen van leiderschap en plaatst die ten opzichte van zichzelf.

 

Thema 4: Persoonlijk Verbeterplan
Een persoonlijk verbeterplan helpt je in het bundelen van ervaringen en inzichten en geven richting aan de wijze waarop je leiderschap kleur wilt geven, vanuit het motto: ‘Laatst stond ik even stil en dat was een hele vooruitgang!’ Een persoonlijk verbeterplan is een document dat gaat over de onderlegger die sturend is voor je handelen en waarop je kunt vertrouwen (integratie opdracht).

Icon studiebelasting Studie­belasting

De leergang start met een tweedaagse en krijgt een vervolg van drie lesdagen waarin verschillende thema’s aanbod komen. De overige uren besteed je aan zelfstudie en uitwerking van de opdrachten.

Je werkt toe naar een integratieopdracht. In deze opdracht geef je uitdrukking aan de wijze waarop je inzichten richting gaan geven aan leiderschap. Je geeft een terugblik op het eigen leerproces gedurende de leergang.

De totale studielast is 4 EC’s, gelijk aan 112 studie-uren.

Afronding
Na een positieve afronding van een leergang ontvang je een certificaat van KPZ. Deze leergang is gecertificeerd door het schoolleidersregister po. Ben je als schoolleider geregistreerd als Register Directeur (RDO) dan kun je deze leergang gebruiken voor je herregistratie bij het Schoolleidersregister PO.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De leergangen zijn bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in het domein Kind en Educatie (0-14 jaar). Leidinggevenden in het basisonderwijs, het sociaal werk, de kinderopvang, de jeugdzorg en teamleiders uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn allen welkom.

Het programma richt zich met name op leidinggevenden die een organisatie leiden in een ‘turbulente’ context en die in de gelegenheid worden gesteld samen te werken met hun bestuur/bestuurder.

De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die voldoen aan de wettelijke minimale toelatingseis van een afgeronde bacheloropleiding.

 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende.
 • Je bent tijdens de opleiding werkzaam als leidinggevende.

Icon kosten Kosten

De leergang kost € 2.000,- voor schooljaar 2020-2021. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Icon planning Planning

De bijeenkomsten zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur. Rooster schooljaar 2020-2021:

 • maandag 5 oktober 2020
 • dinsdag 6 oktober 2020
 • dinsdag 10 november 2020
 • dinsdag 1 december 2020
 • dinsdag 12 januari 2021

Icon extra-informatie Extra informatie

Registratie bij het Schoolleidersregister en CPION
Je ontvangt een certificaat waarmee herregistratie bij Schoolleidersregister PO mogelijk is.