Directeur van Buiten

Met de opleiding Directeur van Buiten verwerf je als zij-instromer van buiten het onderwijs de bekwaamheden waarmee je succesvol kunt functioneren als directeur van een onderwijsorganisatie.

Het onderwijs is gebaat bij nieuwe impulsen van buiten de sector, ook op het gebied van leidinggeven. Hoger opgeleiden van buiten het onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden een leidinggevende functie verwerven in het onderwijs. Eén van die voorwaarden is dat je je schoolt tot vakbekwaam directeur. Deze opleiding is de juiste opleiding voor hbo- en academisch geschoolde professionals die deze ambitie hebben. Op een persoonlijke en effectieve manier word je opgeleid tot een vakbekwaam (register)directeur PO.

Icon inhoud Inhoud

In de leerlijnen is er aandacht voor literatuur, onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit die de bouwstenen zijn voor de werkstukken en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten. Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende leerlijnen:

 • richting geven aan de organisatie;
 • organisatie inrichten;
 • leidinggeven (aan het onderwijsprogramma);
 • leidinggeven (aan teams);
 • ontwikkeling van persoonlijk leiderschap;
 • methoden en technieken van onderzoek.

En een verdieping van de volgende leerlijnen:

 • de school als lerende professionele gemeenschap;
 • de kwaliteit van de school en haar personeel;
 • onderwijskundig- en opbrengstgericht werken.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 560 uur studietijd bestaande uit contacttijd, literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. Jouw eerder verworven competenties tellen mee in deze opleiding.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is voor hbo of academisch opgeleide zij-instromers die werkzaam zijn in een andere sector dan het onderwijs en die zich willen omscholen tot vakbekwaam leidinggevende binnen het primair onderwijs.

 • Je bent minimaal in het bezit van een diploma op hbo- of wo-niveau;
 • Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Je beschikt over een geschikte leer-/werkplek waar de werkplekopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Een intakegesprek maakt deel uit van de procedure. Hierin wordt bekeken of je voldoet aan de eisen met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor werkplekleren. Een werkplek of stageplek is noodzakelijk om praktijkervaring op te doen.

Icon kosten Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 8.985,-

Icon planning Planning

De opleiding start bij voldoende deelname in september 2020.

Icon extra-informatie Extra informatie

Diploma
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Vakbekwaam. Met dit diploma kun je je, indien je een functie hebt als directeur in het primair onderwijs, laten registreren als Registerdirecteur Onderwijs.