Coach Digitale geletterdheid

Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plaats in het onderwijs van de toekomst en zelfs al in het onderwijs van nu. In veel basisscholen is er echter nog niet altijd voldoende inbedding van digitale geletterdheid in het curriculum, zoals dat bij taal en rekenen wel het geval is. Schoolteams werken hard om de ‘21st century skills’ in hun onderwijs te integreren, maar zien door de bomen soms het bos niet meer. Vele websites, apps en plug-ins strijden om aandacht, en worden vaak aangevuld met de nodige (betaalde) licenties. Keuzes maken in het gebruik van deze toepassingen vraagt veel van professionals: probleemoplossend, kritisch en creatief denkvermogen bijvoorbeeld, maar ook de openheid voor ervaringen en het lef om het denken in handelen om te zetten.

Icon inhoud Inhoud

‘Hoe maak je leerlingen digitaal geletterd?’ is hier eigenlijk de basisvraag. KPZ staat bekend om haar kwalitatief hoogstaande aanbod en kiest daarom voor een wetenschappelijk onderbouwde inhoud en laat zich hierin niet leiden door commerciële trends. SLO ontwikkelde een handboek digitale geletterdheid in de deelgebieden: ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Dit handboek vormt het fundament onder de post-hbo-opleiding Coach Digitale Geletterdheid.

KPZ gelooft in de integratie van digitale geletterdheden in een bestaand curriculum, waardoor de onderdelen die jouw school al (onbewust) doet expliciet worden gemaakt en eventuele hiaten worden aangevuld. Hierdoor ontstaat er een bewuste inbedding van digitale geletterdheid binnen de eigen professionele identiteit van het hele team (van digibeet tot digicoach). Er worden geen kant en klare oplossingen, apps of websites aangeboden, omdat wij geloven dat er geen blauwdruk bestaat die passend is voor elke organisatie. Het is immers zonde van de energie en het budget als een toepassing wordt aangeschaft, maar uiteindelijk niet wordt gebruikt als blijkt dat het toch niet goed aansluit bij de context.

Eén ding dat zeker is, is dat deze technologische veranderingen nieuwe didactische en pedagogische vaardigheden vragen van leraren. Er is daarnaast behoefte aan toepasbare kennis en hulpmiddelen om direct aan de slag te gaan. De coach digitale geletterdheid werkt vanuit de visie van de school en weet deze te vertalen naar de bewuste inzet van ICT & Media in het leerproces. Hiermee komt hij of zij tegemoet aan de wens van vele besturen om digitale geletterdheid binnen scholen te versterken.

Na het afronden van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om de directie te adviseren en je collega’s op een praktische manier te begeleiden en te coachen. Je bent een innoverende inspirator en weet collega’s te motiveren. De coach digitale geletterdheid is eveneens de aangewezen persoon om beleid te ontwikkelen en te implementeren rondom digitale geletterdheid en te adviseren op het gebied van de inzet van ICT.

De opleiding is opgebouwd aan de hand van vier thema’s:

  • Visie; je gaat je oriënteren op bestaande modellen en theorieën over digitale geletterdheid om met de juiste onderbouwing tot een eigen visie te komen.
  • Ontwikkelvraag digitale geletterdheid: je krijgt zicht op de ontwikkelbehoefte van je eigen praktijksituatie (school) en vertaalt deze naar een veranderplan.
  • Coaching: hierbij ga je in op je persoonlijke stijl van coaching, gerelateerd aan je visie op digitale geletterdheid.
  • Check and act: je evalueert het doorgemaakte proces en kijkt naar je bevindingen op basis van de ontwikkelvraag. Je zorgt dat de borging in orde is en reflecteert op je eigen handelen.

 

Docenten
Wisselende (gast-)docenten

Icon programma Programma

Bij aanvang van de opleiding breng je de beginsituatie van je team of school in beeld en maak je een analyse van waar je zelf staat. Vervolgens breng je je persoonlijke ontwikkelpunten in beeld door een match van je persoonlijke competenties met de competenties die zijn vastgesteld voor het profiel van de coach digitale geletterdheid. Op basis hiervan en op basis van de beginsituatie van je team of school ga je aan de slag met de verschillende thema’s. De opleiding is praktijkgericht, hetgeen betekent dat niet alleen jij je ontwikkelt, maar ook je team of school ontwikkelt zich doordat je in samenwerking met hen concrete praktijkopdrachten uitvoert.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Studiebelasting: 250 uur (inclusief vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is gericht op ICT-coördinatoren, digicoaches of leraren die een voortrekkersrol willen vervullen ten aanzien van de implementatie van digitale geletterdheid in de klas, binnen de school of een bestuur.

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (niveau 6)

Icon kosten Kosten

De kosten voor schooljaar 2020-2021 bedragen € 2.760,- exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De opleiding heeft een duur van anderhalf jaar en wordt gepland wanneer er voldoende belangstelling is.

Icon extra-informatie Extra informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION geregistreerd 
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000,- betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst.