Cultuurbegeleider

Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC-er) en heb je behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Om zo zelf goed cultuuronderwijs te kunnen verzorgen of juist je collega’s hierbij te begeleiden? De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider geeft je nieuwe handvatten.

Icon inhoud Inhoud

In de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school. Je schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee je aantoont wat je hebt geleerd en toegepast. Om toegelaten te worden tot deze post-hbo-opleiding dien je de basisopleiding ICC met succes te hebben afgerond.

Na afloop van de opleiding heb je uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven. Je bent in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor jouw school. Daarnaast kun je zelf cultuuronderwijs verzorgen en heb je geleerd je collega’s op school hierin te begeleiden.

Icon programma Programma

De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit de volgende vijf modules:

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs 

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod


Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden 

 • Financieringsstructuur van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in je school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • Doelen en actoren: hoe bereik je wat je wilt en hoe werk je hierin samen, intern en extern?


Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie 

 • Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
 • Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
 • Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie


Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen 

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
 • Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie


Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie


Meesterproef

 • Onderzoeksvaardigheden, -typen en -methodieken
 • Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school

 

Docent
Tineke Neyman (KPZ), Ludie Gootjes (Viaa) en gastdocenten

Icon studiebelasting Studie­belasting

Studiebelasting: 420 uur (inclusief zeventien bijeenkomsten en twee toetsmiddagen, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten en meesterproef).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is bestemd voor interne cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs.

Toelatingseisen
hbo-opleiding en ICC-diploma (landelijk erkend)

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen € 2555,- exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De lessen vinden plaats op woensdagmiddag.

Bekijk hier het conceptrooster:
Intake: half september op afspraak
Bijeenkomsten (14.30 – 17.30 uur)

 • 17 oktober 2018: bijeenkomst 1, module A
 • 31 oktober 2018: bijeenkomst 2, module A
 • 14 november 2018: bijeenkomst 3, module A
 • 28 november 2018: bijeenkomst 4, module A
 • 12 december 2018: bijeenkomst 5, module B
 • 9 januari 2019: bijeenkomst 6: module B
 • 23 januari 2019: bijeenkomst 7, module B
 • 6 februari 2019: beoordelingsgesprek
 • 6 maart 2019: bijeenkomst 8, module C
 • 20 maart 2019: bijeenkomst 9, module C
 • 3 april 2019: bijeenkomst 10, module C
 • 17 april 2019: bijeenkomst 11, module C
 • 8 mei 2019: bijeenkomst 12, module D
 • 22 mei 2019: bijeenkomst 13, module D
 • 5 juni 2019: bijeenkomst 14, module D
 • 4 september 2019: bijeenkomst 15, module E
 • 18 september 2019: bijeenkomst 16, module E
 • 2 oktober 2019: bijeenkomst 17, module E
 • 16 oktober 2019: Beoordelingsgesprek
 • 6 november 2019: startbijeenkomst Meesterproef
 • 29 januari 2020: tussenbijeenkomst Meesterproef
 • 22 april 2020: eindbijeenkomst Meesterproef
 • 10 juni 2020: Beoordeling

De diplomering vindt plaats op 24 juni 2020 op KPZ van 14.30 – 17.30 uur.

Icon extra-informatie Extra informatie

Samenwerkingspartners Viaa, Windesheim en KPZ
Samenwerkingspartners Viaa, Windesheim en KPZ willen de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider nadrukkelijk het karakter geven van een opleiding waarin leraren en cultuuraanbieders samen optrekken en leren. Het doel van deze samenwerking is om samen tot betekenisvol cultuuronderwijs voor leerlingen in het primair onderwijs te komen. Viaa en KPZ worden in dit streven ondersteund door Rijnbrink en Stadkamer.

Subsidie
Ben je leraar, dan is er een subsidieregeling voor deze opleiding. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de site van DUO.

CPION geregistreerd 
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

LKCA
Bekijk hier het promotiefilmpje van de opleiding Cultuurbegeleider (bron: LKCA)
Verwijzing naar LKCA Cultuurbegeleider uit de praktijk
Verwijzing naar LKCA Cultuurbegeleider subsidieregeling

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.