Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren (Coach W&T)

Kinderen zijn gespitst op nieuwe dingen. De coach wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en daagt kinderen uit. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, ondernemen en samenwerken spelen een belangrijke rol. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden die de kinderen van nu straks nodig hebben. Dat vraagt om leraren die goed W&T-onderwijs kunnen geven. In deze opleiding word je hier voor opgeleid.

Icon inhoud Inhoud

Hoe word je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan.

W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding, gebaseerd op fundamentele menselijke neigingen zoals het willen: weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. Dit komt tot uiting in het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee generieke (21e eeuwse) vaardigheden worden aangesproken. Denk daarbij aan: creatief en kritisch denken, ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modeleren, reflecteren, schematiseren, omgaan met ICT, hogere orde-denken.

Het gaat om het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en probleem-
oplossende houding. Het is geen apart vak, maar een (vak)overstijgende benadering die weliswaar ook onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor natuur en techniek, maar niet exclusief is voor natuur en techniek. Het is een benadering die bijvoorbeeld ook bij aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie en taal en rekenen gebruikt kan worden.

Icon programma Programma

In de opleiding staan centraal:

  • de principes van onderzoekend en ontwerpend leren;
  • het initiëren en medevormgeven van schoolbeleid op het gebied van het wetenschap en technologie;
  • het ondersteunen van collega’s bij toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in hun dagelijkse onderwijs;
  • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen.

 

Icon studiebelasting Studie­belasting

De studiebelasting is 240 uur (inclusief vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is geschikt voor leraren (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met onderzoekend en ontwerpend leren en die wetenschap en technologie binnen hun school op een hoger plan willen brengen en collega’s hierbij willen helpen.

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (niveau 6).

Icon kosten Kosten

De kosten bedragen voor schooljaar 2020-2021 € 2.760,-. Dat is exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag op KPZ verspreidt over anderhalf schooljaar. De opleiding start jaarlijks in januari of september.

Het rooster voor schooljaar 2020-2021 volgt z.s.m.

Icon extra-informatie Extra informatie

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

 

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000,- betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van belastingdienst.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling via
038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.