Coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief en duurzaam gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Icon programma Programma

De gecoachte krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Het type coaching wordt afgestemd op de coachingsvraag.

Werkwijze
Afhankelijk van de coachingsvraag wordt met de gecoachte bepaald welke coachingsvorm passend is. De coach kijkt naar de doelen die men wil bereiken en welke methodiek daarbij kan helpen.
Verschillende coaching vormen kunnen zijn:

 • Starters coaching
  coaching voor startende leraren of zittende leraren in een nieuwe rol of functie.
 • Management coaching
  helpt bij het verkrijgen van inzicht in het eigen handelen als leidinggevende, waarbij de focus gericht is op het eigen gedrag, wat voor een effect dit heeft in de organisatie en welke obstakels men hierbij tegen kan komen.
 • Coaching on the job
  een vorm van individuele begeleiding waarbij de coach aanwezig is op de werkplek.
 • Confronterende of provocatieve coaching
  een onorthodoxe, intuïtieve, liefdevolle en soms speelse manier van coachen, waarbij vanuit protest beweging, kracht, creativiteit en autonomie ontstaat. Hierdoor gaan mensen zelf hun problemen oplossen en wordt het zelflerende en zelf reddende vermogen vergroot.
 • Coaching op maat
  een combinatie van diverse methodieken op maat afgestemd op de coachingsvraag.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Er zijn zes tot tien bijeenkomsten van 1,5 uur. De verslaglegging per bijeenkomst is één uur. De data worden aan het begin van het traject in overleg gepland.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Tijdens het intakegesprek wordt de coachingsvraag verkend.

Icon kosten Kosten

Op basis van aanvraag.

Icon planning Planning

De data worden door de coach in overleg met de deelnemers aan het begin van het traject gepland.

Icon extra-informatie Extra informatie

De coach is bij LVSC (Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching) of elders bij een erkende instantie geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria.