Over KPZ

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige hogeschool, met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. Studenten waarderen KPZ al jaren als beste pabo van Nederland en als een topopleiding! (Bron: Keuzegids HBO)

KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom is. KPZ denkt na over gewenste ontwikkelingen in het primair onderwijs, vernieuwt vanuit traditie, werkt met studenten, docenten en partners samen aan innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

In 2015, 2016 en 2017 heeft KPZ het zegel topopleiding ontvangen.
Bron: Keuzegids hbo 2016, 2017 en 2018

Katholieke Pabo Zwolle heeft de volgende studierichtingen:

Historie

KPZ is aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan in Steenwijkerwold, met als doel de ‘lagere volksklassen’ door zorg en onderwijs te verheffen. Deze emancipatorische opdracht om sociaal zwakkeren greep te laten krijgen op hun bestaan en ontwikkeling is een constante in de geschiedenis van het instituut. Dat gold niet alleen in het verleden: ook in de toekomst wil KPZ (jonge) mensen bewust maken van de manier waarop ze een betekenisvolle bijdrage (kunnen) leveren aan de samenleving.

Wist je dat?

KPZ:

  • staat in de top 3 van beste hogescholen van Nederland. In totaal zijn er ruim 1200 hogescholen;
  • is door studenten al meerdere keren uitgeroepen tot beste pabo van Nederland (bron: hbo Keuzegids voltijd en deeltijd 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014);
  • is door studenten in 2015, 2016 en 2017 beoordeeld als TOP-opleiding (Bron: hbo Keuzegids);
  • is door de Nederlands/Vlaamse Accreditatie Organisatie als goed beoordeeld (2015);
  • heeft een uitgebreid nascholingsaanbod bij het Centrum voor Ontwikkeling.

Organisatie

KPZ is een inspirerende leeromgeving, met een kwaliteitsbewuste werkcultuur, uitstekende voorzieningen en goede voorwaarden waardoor studenten, deelnemers, medewerkers en samenwerkingspartners zich uitgedaagd, gesteund en gefaciliteerd voelen in hun ontwikkeling.

Om de kernwaarden te waarborgen en ambities te kunnen realiseren kiest KPZ ervoor een zelfstandige, kleinschalige hogeschool te zijn met regionale impact, landelijke aandacht en met een hoogwaardig (internationaal) netwerk.

KPZ onderscheidt zich van andere hogescholen door het bijzonder NVAO kenmerk ‘ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit’. Het begrip professionele identiteit vormt het hart van het opleidingsconcept. Voor de opleidingen ligt er in de komende jaren een duidelijk accent op de doorontwikkeling van dit opleidingsconcept en het ontwikkelen van verschillende studieroutes met een doordachte inzet van ICT & media.

KPZ werkt in partnerschap met schoolbesturen en werkgevers in de regio noordoost Nederland in het domein Kind & Educatie, vertegenwoordigd in Werkveldadviesraden. Er worden  samenwerkingsafspraken gemaakt met een groeiend aantal werkgevers vanuit de wensen en behoeften van het werkveld. Het accent ligt hierbij op de (door)ontwikkeling van professionals en de uitbouw van het opleidingenportfolio in relatie tot de arbeidsmarkten organisatieontwikkeling in het domein Kind & Educatie, onder andere in samenwerking met Hogeschool Viaa, Landstede mbo en Menso Alting.

Het KPZ Kenniscentrum is gepositioneerd als verbindende schakel tussen theorie en praktijk. Het Kenniscentrum werkt nauw samen met hogescholen (onder andere hogescholen die participeren in Radiant Lerarenopleidingen), universiteiten en andere partners in het domein Kind & Educatie.

Lees meer over KPZ in het Instellingsplan.

Ambities

Voor het strategisch beleid 2016 – 2021 heeft KPZ op basis van de trendanalyse en de dialoog met studenten, alumni, werkveld en experts vier ambities geformuleerd:

  1. verzorgen van TOP-opleidingen met persoonlijke aandacht;
  2. partner zijn voor het werkveld in het domein Kind & Educatie;
  3. vormen van een kenniscentrum voor funderend onderwijs;
  4. een innovatieve hogeschool zijn.

Lees meer over de ambities in het Instellingsplan.

Persoonlijk Meesterschap

Een leraar moet niet alleen goed rekenen en taal kunnen geven. Wij vinden dat een onderwijsprofessional ondersteuning moet kunnen geven aan de kinderen, leerlingen en/of studenten bij de ontwikkeling van hun: persoonlijkheid, morele kompas en culturele en maatschappelijke oriëntatie.

De leraar moet hiervoor eigenschappen zoals: pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn ontwikkelen. We noemen dat Persoonlijk Meesterschap.

Als hogeschool participeren wij in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Door te participeren in onderzoeken en projecten kunnen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied toepassen in ons onderwijs. Hierdoor zijn onze studenten niet alleen goed in het doorgeven van kennis, maar worden zij ook inspirerende, moedige en krachtige leraren! Meer informatie over CEPM op www.cepm.nl.

Jaarverslagen