Onderzoek op maat

Elke school wil kwaliteit leveren zowel met betrekking tot de resultaten die de leerlingen bereiken, als de wijze waarop het werk op de school georganiseerd wordt. KPZ ziet kwaliteitsbeleid niet als een top-down systeem, maar hecht grote waarde aan het systematisch, vanuit kwaliteitsbewustzijn, werken aan resultaten en verbeteringen. Door middel van onderzoek kunnen gegevens beschikbaar komen op grond waarvan scholen afgewogen beslissingen kunnen nemen voor de verbetering van het onderwijs.

Onderzoeksactiviteiten
Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten ten behoeve van kwaliteitszorg zijn:

  • het uitvoeren van een audit op een school;
  • het vergelijken van audits op verschillende scholen;
  • een vergelijking maken van de resultaten t.a.v. een bepaald vak in verschillende groepen;
  • een vergelijking maken van de leeropbrengsten op verschillen scholen.