YOUNG PROFESSIONALS

KPZ biedt jonge professionals in de eerste vijf jaren van hun loopbaan professionaliseringsmogelijkheden. Met dit programma wil KPZ de jonge professional, die met nieuwe inzichten en een eigen dynamiek het team binnenkomt, krachtig in het werkveld en op de arbeidsmarkt positioneren. Daarbij is collectief leren uitgangspunt voor versterking van de startende professionals om competenties verder te ontwikkelen.
Door onder andere deel te nemen aan een professionele leergemeenschap, een digitaal netwerk en door het volgen van diverse trainingen/opleidingen kun je
doorontwikkelen in je vak.

Netwerk Young Professionals

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod dien je je eerst aan te melden bij het netwerk jonge professionals regio Zwolle en omstreken. Alle startende leraren, met of zonder tijdelijke contract, kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Deelnemers aan het netwerk worden onder andere op de hoogte gehouden van nieuw aanbod, relevante lezingen en masterclasses.

Meld je aan

Na je aanmelding voor het netwerk kun je individueel deelnemen aan de diverse onderdelen van het aanbod of dit vormgeven in samenwerking met (ervaren) collega’s binnen je team of bestuur. Het gezamenlijk werken en leren met andere collega masterstudenten zal vanaf 2017/2018 in de vorm en met het concept van Vierslagleren bij KPZ worden gecontinueerd. Hiervoor wordt een nieuwe regeling Teambeurs in april geïntroduceerd door OC&W.

Als startende leraar komt er veel op je af. Door andere jonge professionals te ontmoeten kun je kennis en ervaringen delen en van elkaar leren.


PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

In een professionele leergemeenschap (plg) leer je in je kracht te staan in een team. Er is aandacht voor socialisatie, professionele identiteit en leren omgaan met professionele identiteitsspanningen.
In een plg zitten zes tot acht deelnemers en je ontmoet elkaar minimaal zes keer per jaar op KPZ of op locatie. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan een plg.


IRIS CONNECT

IRIS Connect is een digitaal platform en netwerk binnen een beveiligde omgeving. Jij en je maatje bekijken elkaars opnamen en geven elkaar feedback op hoe je instructie geeft en spreekt met kinderen. Je wordt begeleid door een coach of werkplekbegeleider. Je leert pedagogisch-didactische vaardigheden verder ontwikkelen door een zelf beheerd bekwaamheidsdossier van ‘start- naar basisbekwaam’. Het bekwaamheidsdossier bevat naast de competenties op het gebied van (vak)didactiek, klassenmanagement, ontwerpen van onderwijsmateriaal, beoordeling en evaluatie en de ontwikkeling van het pedagogisch handelen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan IRIS Connect.

PEDAGOGISCH TACT

Pedagogisch Tact is een persoonlijk ontwikkeltraject waarbij het pedagogisch handelen en de persoon van de leraar centraal staat.
Vanuit je eigen werksituatie ga je aan de slag met drie kernvragen:
Welke leraar wil ik zijn? In welke mate komt het handelen overeen met de gewenste pedagogische situatie? en Hoe versterk ik mijn interactie met de leerlingen? De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten van vier uur.

POST-HBO-OPLEIDINGEN

Wil je je inhoudelijk specialiseren op een aantal thema’s, dan is het mogelijk om modules te volgen van verschillende post-hboopleidingen. Je kunt kiezen uit jonge kind, oudere kind, digitaal leren, wetenschap & technologie en specifieke onderwijsbehoeften of vernieuwende onderwijsconcepten (traditionele concepten en nieuwe concepten als Sterrenscholen, Slimfitscholen en IKC’s). Het is ook mogelijk de post-hbo-opleiding bewegingsonderwijs te volgen. Je kunt in 2017 hiervoor nog gebruik maken van de lerarenbeurs.


MASTERS

Kies voor een tweejarige master. Je leert je opstellen als teacher leader in de master Leren & Innoveren (MLI), je verdiept je in het leraarsvak in de master Passend Meesterschap of je kunt je specialiseren in Educational Needs (EN). Je kunt individueel een master volgen of in samenwerking met (ervaren) collega’s binnen het team of bestuur. Het gezamenlijk werken en leren met andere collega masterstudenten wordt vanaf 2017/2018 in de vorm en met het concept van Vierslagleren bij KPZ gecontinueerd. Hiervoor zal een nieuwe regeling Teambeurs in april worden geïntroduceerd door OC&W. Vierslagleren is een combinatie van werk en studie.


PROEFSTUDEREN

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een master, maar wil je eerst meer informatie over bijvoorbeeld de combinatie werk en studeren, dan kun je je aanmelden voor proefstuderen. Tijdens drie bijeenkomsten van vier uur maak je kennis met het masterniveau,
bereid je je voor op een (master)opleiding en kun je advies krijgen welke (master)opleiding het meest passend is bij je persoonlijke ontwikkeling en de context van je werkomgeving.